ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

На основу члана 55. став 1. тачка 8, 57 и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

У поступку јавне набавке набавка и постављање саобраћајних знакова са унутрашњом лед расветом II-45 и V-27 на кружном току у Осечини,услуге – набавка на коју се закон не примењује, ознака из општег речника јавне набавке: 45233294 постављање путне саобраћајне сигнализације, број ЈН 404-23/2020, наручилац је донео одлуку о додели уговора на основу које је закључен уговор о јавној набавци, број 404-23/2020 са СР Антикор, Војислав Адамовић ПР, Сопот, Космајска бр.8, матични број 54616945, ПИБ 100152154

Процењена вредност јавне набавке износи 325.000,00 динара без ПДВ-а.

а) Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.

Наручилац је у овом поступку примио 3 понуде.

Највиша понуђена цена износи 320.000,00 динара без ПДВ-а, а најнижа износи 288.000,00 динара без ПДВ-а

Наручилац је донео Одлуку о додели уговора дана 15.06.2020. године.

Уговор са наведеним добављачем закључен је дана 23.06.2020. године.

Уговор је закључен до извршења предметне услуге .

Scroll To Top