ВЕСТИ:
ПРЕПОРУКА ШТАБА

ПРЕПОРУКА ШТАБА

На основу члана 29. став 1. тачка 10. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“ бр. 87/2018) и члана 17. става 3. Уредбе о саставу, начину и организацији рада штабова за ванредне ситуације („Сл. гласник РС“ број 27/2020), Штаб за ванредне ситуације општине Осечина на седници одржаној дана 01.07.2020. године, доноси
П Р Е П О Р У К У
1. На основу погоршане епидемиолошке ситуације, као и велике флуктуације људи, Штаб за ванредне ситуације општине Осечина, препоручује свим становницима општине Осечина да планиране прославе са присуством већег броја лица, одложе за наредни период, када епидемиолошка ситуације буде стабилнија.
2. Штаб је ову препоруку донео ценећи могућност да, у садашњим околностима, МОЖЕ ДОЋИ ДО ПОЈАВЕ НЕПРИДРЖАВАЊА ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА ДЕЗИНФЕКЦИЈУ, САНИТАРНО ТЕХНИЧКЕ И ХИГИЈЕНСКЕ УСЛОВЕ, КАО И НОШЕЊЕ ЗАШТИТНИХ МАСКИ И ДРЖАЊА ПРОПИСАНЕ ДИСТАНЦЕ. Штаб је закључио да би се одлагањем прослава и других догађаја на којима би учествовао већи број лица, смањио ризик од ширења инфекције Covid-19.
3. Закључак објавити на сајту општине Осечина и у средствима јавног информисања, и на тај начин учинити доступним свим грађанима и организаторима прослава.
Број: 217-5/2020-17
У Осечини, дана 01.07.2020. године
КОМАНДАНТ ШТАБА
Драган Алексић

Scroll To Top