ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Набавке превентивна дератизација

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Набавке превентивна дератизација

На основу члана 55. став 1. тачка 8, 57 и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

У поступку јавне набавке превентивна дератизација, услуге – набавка на коју се закон не примењује, број ЈН 404-22/2020, наручилац је донео одлуку о додели уговора на основу које је закључен уговор о јавној набавци, број 404-22/2020 са Еко-Дез д.о.о. Београд, матични број 17054635, ПИБ 100173343

Процењена вредност јавне набавке износи 208.333,00 динара без ПДВ-а.

а) Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.

Наручилац је у овом поступку примио 3 понуде.

Највиша понуђена цена износи 282.000,00 динара без ПДВ-а, а најнижа износи 243.300,00 динара без ПДВ-а

Наручилац је донео Одлуку о додели уговора дана 08.06.2020. године.

Уговор са наведеним добављачем закључен је дана 17.06.2020. године.

Уговор је закључен до 30.09.2020.године .

Scroll To Top