ВЕСТИ:
Почетна / вести / пројекти / ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ: Подужи списак потребних „папира”
ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ: Подужи списак потребних „папира”

ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ: Подужи списак потребних „папира”

Поред бројних до сада донетих аката и припремљених пројката у општини Осечина још увек се осећа недостак пројектне документације, стратегија, планских аката, програма и студија за наредни период. То је констатовано током неколико кругова разговора у овој локалној заједници о неопходно потребним ”папирима”, чијој изради би требало што пре приступити.
Током поменутих разговора дошло се и до (подужег) списка недостајуће документације. На њему се налазе: Стратегија пољопривреде и руралног развоја, затим Локални акциони план за децу (који је истекао 2012. године), онда Стратешки план за социјалну заштиту за период 2015.-2020. године, па План генрералне регулације варошице Пецка и Програм енергетске ефикасности за општинско подручје, као и Студија о потребема додатног водоснабдевања сеоског подручја.
-Да би изашли из круга неразвијених општина морамо добро да се организујемо. Колико будемо спремни толико можемо очекивати средстава из предприступних фондова ЕУ. Из тог разлога је сагледан дужи период тако да морамо одмах почети са израдом недостајуће и неопходне документације без које нема ни реализације развојних пројеката. Свакако, морамо обезбедити и њихов превод на страни језик – каже Милан Симић, заменик председника Општине.

Scroll To Top