ВЕСТИ:
Почетна / документа (page 2)

Архива из : документа

ОДЛУКУ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2022. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА

Read More »

ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА: Инспекција за заштиту животне средине

Plan rada za 2021.god Read More »

ОДЛУКА: Утврђивање просечне цене м2 порез на имовину 2021

Read More »

Plan inspekcijskih nadzora za 2021.godinu

Plan rada za 2021.god.-životna sredina Read More »

ЈАВНИ ПОЗИВ грађанима општине – НАЦРТ БУЏЕТА 2021

На основу члана 42. Закона о буџетском систему (“Службени гласник РС“, бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – исправка, 108/2013,142/2014, 68/2015 – др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019), Општинско веће општине Осечина упућује ЈАВНИ ПОЗИВ грађанима општине да се укључе у јавну расправу о Нацрту Одлуке о буџету ... Read More »

ОБРАСЦИ и МАТЕРИЈАЛ ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ 2020

Sablon za proveru potpisa  (само уносити податке на шаблону, без назива листе, шаблон је достављен из Министарства због провере у бирачком списку) Образац О-1 Obrazac O-2 Obrazac O-3 Obrazac O-4 Obrazac O-5 Obrazac О-6 Образац О-7 Read More »

Izveštaj o radu inspekcije za 2019.godinu

Izveštaj o radu za 2019. godinu-Komunalna inspekcija i komunalno tržišna insp. Saobraćajna inspekcija-Извештај о раду за 2019 Izveštaj o radu za 2019.godinu-Inspekcija ZŽS Izveštaj o radu za 2019. godinu – građevinska inspekcija Read More »

ПЛАН РАДА ИНСПЕКЦИЈА 2020

Plan rada 2020. Inspekcija za zaštitu životne sredine, Saglasnost Ministarstva na IN 2020. Plan rada 2020-Komunalna inspekcija Plan rada 2020-Komunalno-tržišna inspekcija Plan rada 2020-Saobraćajna inspekcija Read More »

Нацрт буџета 2020

budzet 2020.-nacrt ОБРАЗЛОЖЕЊЕ Правни основ за доношење Одлуке о буџету општине Осечина за 2020. годину је члан 43. Закона о буџетском систему (“Службени гласник РС“, бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – исправка, 108/2013,142/2014, 68/2015 – др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018 и 31/2019) и члан 32. Закона о локалној ... Read More »

Записници СЕДНИЦЕ СО

Zapisnik 16.12.2019 Zapisnik 4.11.2019 Zapisnik-14.08.2019 Zapisnik 24.06.2019. Zapisnik 12.02.2019 Zapisnik 12.04.2019 Zapisnik 17.12.2018 Zapisnik 14.05.2018 Zapisnik 14.03.2018 Zapisnik 13.11.2018 Zapisnik 12.10.2018. Zapisnik 2.08.2018 Zapisnik 24.12.2018 Read More »

Scroll To Top