ВЕСТИ:
Почетна / Author Archives: milan.petrovic (page 4)

Author Archives: milan.petrovic

Дотације невладиним организација – култура

Read More »

КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА РАЗВОЈ ПЧЕЛАРСТВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА У 2022. ГОДИНИ

На основу члана 13.  Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (“Службени гласник РС“, број 10/13), Закона о изменама и допунама Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (“Службени гласник РС“, број 103/15), члана 8. Одлуке о буџету општине Осечина за 2022. годину (“Општински службени гласник“, број 14/2021) ... Read More »

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РУРАЛНЕ ЕКОНОМИЈЕ

На основу члана 13.  Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (“Службени гласник РС“, број 10/13), Закона о изменама и допунама Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (“Службени гласник РС“, број 103/15), члана 8. Одлуке о буџету општине Осечина за 2022. годину (“Општински службени гласник“, број 14/2021) ... Read More »

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Постављање саобраћајних огледала непрегледних излазака (раскрсница) са општинских путева и улица на путеве IБ,  IIА и  IIБ реда

Општина Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У поступку јавне набавке набавка и постављање саобраћајних огледала непрегледних излазака (раскрсница) са општинских путева и улица на путеве IБ,  IIА и  IIБ реда, услуге,  број ЈН 404-23/2022, наручилац је донео одлуку о додели уговора на основу које је закључен уговор о јавној набавци, ... Read More »

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Набавка рачунара и рачунарске опреме

Општина  Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У поступку јавне набавке набавка рачунара и рачунарске опреме, ознака из општег речника јавне набавке: 30200000-1 рачунарска опрема и материјал,   број ЈН 404-24/2022, наручилац је донео одлуку о додели уговора на основу које је закључен уговор о јавној набавци, број 404-24/2022 са Recit д.о.о. ... Read More »

Записник са јавног надметања

Read More »

Записник: Конкурс за финансирање и суфинасирање пројеката у култури

Read More »

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Превентивна дератизација

Општина Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У поступку јавне набавке превентивна дератизација, услуге,  број ЈН 404-22/2022, наручилац је донео одлуку о додели уговора на основу које је закључен уговор о јавној набавци, број 404-22/2022 са понуђачем  Еко- Дез д.о.о. Београд, Вукасовићева бр.55, матични број 17054635, ПИБ 100173343 Уговорена вредност јавне ... Read More »

Почеле пријаве за оцењивање јаких алкохолних пића

ПРИЈАВА ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ КВАЛИТЕТА ПРОИЗВОДА Read More »

Eдукација на тему превенције репродуктивног здравља младих

Кроз едукацију у оквиру пројекта под називом ”Моја породица ” младима са територије општине Осечина омогућена је едукација на тему превенције репродуктивног здравља младих. Едукацији одржаној у Народној библиотеци у Осечини присуствовали су ученици Образовно – васпитног центра „Браћа Недић“ из Осечине. Пројекат подржан од стране  Министарства за бригу о ... Read More »

Scroll To Top