ВЕСТИ:
Почетна / Author Archives: milan.petrovic (page 10)

Author Archives: milan.petrovic

Постављање 3 (три) лежећа полицајца у зону ПУ ”Лане” у Осечини

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404-18/2019 Број одлуке: 404-18/2019 Датум: 03.04.2019. године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (”Сл. гласник РС” бр. 124/2012), начелник Општинске управе Осечина   доноси ОДЛУКУ о додели уговора УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу СР Антикор, Војислав Адамовић ПР, Мала Иванча, Космајска бр.8, матични број 54616945, ПИБ ... Read More »

Услуга снабдевања електричном енергијом – ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

На основу чл.63.ст.5.Закона о јавним набавкама (”Службени гласник РС бр.124/12, 14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку наручиоца ОПШТИНСКА УПРАВА ОСЕЧИНА Карађорђева 78 објављује ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (јавна набавка 404-10/2019) 1.Назив и адреса интернет странице наручиоца: Општинска управа Осечина, Карађорђева 78, www.osecina.com 2. Врста наручиоца: орган јединице ... Read More »

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Услуга едукације младих у вези безбедности саобраћаја

На основу члана 55. став 1. тачка 8., 57. и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У поступку јавне набавке на коју се закон не примењује, услуга едукације младих у вези безбедности саобраћаја, број ... Read More »

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА: Извођење хитних радова на уличном осветљењу у МЗ Горње Црниљево

јавно осветљење

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404-16/2019 Број одлуке: 404-16/2019 Датум:26.03.2019. године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (”Сл. гласник РС” бр. 124/2012), начелник Општинске управе Осечина доноси ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (набавка на коју се закон не примењује) УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу СЗР ”Фер ... Read More »

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору : Набавка канцеларијског материјала

На основу члана 55. став 1. тачка 8, 57 и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У поступку јавне набавке мале вредности, набавка канцеларијског материјала, добра, ознака из општег речника јавне набавке: 30192000, број ... Read More »

ОДЛУКА: Утврђивање просечне цене м2 порез на имовину 2019

odluka-porez-na-imovinu-2019 Read More »

Извештај о извршењу буџета према грађанима

Са циљем да допринесе подизању нивоа информисаности и укључености грађана у управљање локалним финансијама, од сада можете пратити извршење буџета на месечном нивоу. Највећа предност самог Извештаја јесте његова прилагођеност грађанима, јер су сви подаци приказани на једноставан и разумљив начин, кроз употребу графикона и табела ради лакшег сналажења. Општина ... Read More »

БЕЗБЕДНОСТ ДЕЦЕ НА ИНТЕРНЕТУ У ОСЕЧИНИ

Препознајући значај едукације на тему безбедности деце на Интернету, средином марта општина Осечина је организовала предавања. Ученицима основних школа Браћа Недић и Војвода Мишић предавања је одржала Катарина Јонев, едукатор на тему безбедности деце и младих на Интернету и друштвеним мрежама. -Захваљујем се општини Осечина на позиву. Било је велико ... Read More »

ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПРОФЕСОРЕ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА – РЕАЛИЗАТОРЕ ВАННАСТАВНИХ СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ

На основу Одлуке Управног одбора од 21.03.2019. године, Спортски савез Осечина расписује ЈАВНИ КОНКУРС за професоре спорта и физичког васпитања- реализаторе ваннаставних спортских активности ⦁ Спортски савез „Осечина“ расписује Jавни конкурс за професоре спорта и физичког васпитања ради реализовања ваннаставних спортских активности са децом предшколског узраста, током месеца априла и ... Read More »

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА : Набавка рачунара и рачунарске опреме

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404-15/2019 Број одлуке: 404-15/2019 Датум: 10.08.2018. године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (”Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), начелник Општинске управе Осечина доноси ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА набавка на коју се закон не примењује УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу Recit d.o.o. ... Read More »

Scroll To Top