ВЕСТИ:
Почетна / Author Archives: milan.petrovic (page 10)

Author Archives: milan.petrovic

ОДЛУКУ о додели уговора: Израда пројекта постројења за пречишћавање отпадних вода са канализационом мрежом у варошици Пецка

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404 -39/2021 Број одлуке: 404 -39/2021 Датум: 26.10.2021. године На основу члана 146. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 91/2019), в.д.начелника Општинске управе Осечина доноси ОДЛУКУ о додели уговора УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу Еколог д.о.о. Београд, Мицкијевићева бр.4, ПИБ 100165572, матични број 07786123, ... Read More »

ОДЛУКУ о додели уговора: Набавка добара по пројекту “Да се грађани питају“

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404 -40/2021 Број одлуке: 404 -40/2021 Датум: 25.10.2021. године На основу члана 146. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 91/2019), в.д.начелника Општинске управе Осечина доноси ОДЛУКУ о додели уговора УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу Металстил МГ Платичево, Жељезничка 59а, матични број 62537647, ПИБ 107155294, ... Read More »

ОДЛУКУ о додели уговора: Постављање соларних светиљки на Гвозденом мосту на реци Јадар у Осечини

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404 -38/2021 Број одлуке: 404 -38/2021 Датум: 25.10.2021. године На основу члана 146. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 91/2019), в.д.начелника Општинске управе Осечина доноси ОДЛУКУ о додели уговора УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу СР Антикор, Војислав Адамовић ПР, Мала Иванча, Космајска бр.8, матични ... Read More »

Јавнa расправa о Нацрту Одлуке о буџету општине Осечина за 2022. годину

На основу члана 42. Закона о буџетском систему (“Службени гласник РС“, бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020), Општинско веће општине Осечина упућује ЈАВНИ ПОЗИВ грађанима општине да се укључе у јавну расправу о Нацрту ... Read More »

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Постављање светлосних соларних трептача (ђаци на путу) код ОШ Осечина и Пецка

Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У поступку јавне набавке постављање светлосних соларних трептача (ђаци на путу) код ОШ Осечина и Пецка, добра, број ЈН 404-36/2021, наручилац је донео одлуку о додели уговора на основу које је закључен уговор о јавној набавци, број 404-36/2021 са понуђачем ... Read More »

Набавка и постављање соларних светиљки на Гвозденом мосту на реци Јадар у Осечини

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ОСЕЧИНА Општинска управа Број:404-38/2021 Дана:11.10.2021. ОСЕЧИНА ПРЕДМЕТ: Позив за достављање понуде Позивамо вас да нам, у поступку јавне набавке на које се закон не примењује, доставите понуду за набавку: набавка и постављање соларних светиљки на Гвозденом мосту на реци Јадар у Осечини, добра, назив и ознака из ... Read More »

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОСЕЧИНА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ОСЕЧИНА ОПШТИНСКА УПРАВА ОСЕЧИНА На основу члана 95. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“Службени гласник РС“ бр.21/2016), члана 12. став 2. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, ... Read More »

ОДЛУКA о додели уговора: Постављање светлосних соларних трептача (ђаци на путу)

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404 -36/2021 Број одлуке: 404 -36/2021 Датум: 20.09.2021. године На основу члана 146. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 91/2019), начелник Општинске управе Осечина доноси ОДЛУКУ о додели уговора УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу СР Антикор, Војислав Адамовић ПР, Мала Иванча, Космајска бр.8, матични ... Read More »

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОСЕЧИНА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ОСЕЧИНА ОПШТИНСКА УПРАВА ОСЕЧИНА   На основу члана 102. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“Службени гласник РС“ бр.21/2016, 113/2017, 95/2018 и 113/2017-др.закон), члана 12. и 13. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама ... Read More »

XVI SAjam šljiva Osečina 2021

Read More »

Scroll To Top