ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Услуга ревизије адаптације биоскопске сале

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Услуга ревизије адаптације биоскопске сале

Општина Осечина, www.osecina.com објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

У поступку јавне набавке услуга ревизије адаптације биоскопске сале, услуге,  број ЈН 404-13/2023, наручилац је донео одлуку о додели уговора на основу које је закључен уговор о јавној набавци, број 404-13/2023 са понуђачем  Parker Russell d.o.o. Beograd, Јабланичка 184,  матични број 21197041, ПИБ 109517009

Уговорена вредност јавне набавке износи 280.000,00 динара без ПДВ-а.

а) Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена

Наручилац је у овом поступку примио 3 понуде.

Највиша понуђена цена  износи 460.000,00 динара, а најнижа износи 280.000,00  динара

Наручилац је донео Одлуку о додели уговора дана 06.03.2023. године.

Уговор са наведеним добављачем закључен је дана 07.03.2023. године.

Уговор је закључен до извршења предметне набавке.

Scroll To Top