ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Едукација младих у вези безбедности саобраћаја

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Едукација младих у вези безбедности саобраћаја

Општинa Осечина, www.osecina.com објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

У поступку јавне набавке едукација младих у вези безбедности саобраћаја, услуге,  број ЈН 404-11/2023, наручилац је донео одлуку о додели уговора на основу које је закључен уговор о јавној набавци, број 404-11/2023 са понуђачем  STOP SPEED d.o.o. Уб, Алексића имање бр.7, матични број 20514469, ПИБ 106022587

Уговорена вредност јавне набавке износи 250.000,00 динара без ПДВ-а односно 300.000,00дин са ПДВ-ом

а) Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена

Наручилац је у овом поступку примио 3 понуде.

Највиша понуђена цена  износи 375.000,00 динара, а најнижа износи 250.000,00  динара

Наручилац је донео Одлуку о додели уговора дана 07.03.2023. године.

Уговор са наведеним добављачем закључен је дана 16.03.2023. године.

Уговор је закључен до извршења предметне набавке.

Scroll To Top