ВЕСТИ:
Почетна / Author Archives: milan.petrovic (page 9)

Author Archives: milan.petrovic

РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ

На основу члана 26. став 1. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, број 129/2007, 34/2010 – одлука УС и 54/2011, 12/2020, 68/2020), Општинска изборна комисија у Осечини, на седници одржаној дана 6.06.2020. године, донела је Р Е Ш Е Њ Е О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ Утврђује се збирна ... Read More »

ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ 2020

Read More »

Услуге ревизије финансијског извештаја Општинске управе Осечина за 2019. годину

На основу члана 55. став 1. тачка 8, 57 и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У поступку јавне набавке услуге ревизије финансијског извештаја Општинске управе Осечина за 2019. годину, назив и ознака из ... Read More »

РАСПИСИВАЊЕ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ КАМАТА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНЕ КРЕДИТЕ

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (”Службени гласник РС”, број 10/13), Закона о изменама и допунама Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (”Службени гласник РС”, број 103/15), члана 7. Одлуке о буџету општине Осечина за 2020. годину (”Општински службени гласник”, број 9/2019) ... Read More »

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Набавке набавка брзинског дисплеја

На основу члана 55. став 1. тачка 8, члана 57. и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У поступку јавне набавке набавка брзинског дисплеја, добра, набавка на коју се закон не примењује, наручилац је донео одлуку ... Read More »

ОДЛУКA О ДОДЕЛИ УГОВОРА: Набавка брзинског дисплеја

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404-20/2020 Број одлуке: 404-20/2020 Датум:22.05.2020. године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (”Сл. гласник РС” бр. 124/2012), начелник Општинске управе Осечина доноси ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (набавка на коју се закон не примењује) УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу СР Антикор, ... Read More »

Решење о расподели средстава за суфинасирање медија у 2020. години

1. Rešenje veća o raspodeli sredstava po konkursu za sufinansiranje projekata iz oblasti javnog informisanja u 2020 godini 2. Zapisnik o radu stručne komisije za ocenu projekata i davanje predloga o raspodeli sredstava po konkursu za sufinansiranje projekata iz oblasti javnog informisanja u 2020 godini 3. Predlog komisije o raspodeli ... Read More »

ОБАВЕШТЕЊЕ

Одлуком Председника Народне скупштине Републике Србије 01 број 013-396/20 од 04.03.2020. „Службени гласник“ РС 19/2020 од 4.3.2020. године и Решењем Општинске изборне комисије бр. 013-9/2020 од 11. маја 2020. године о наставку спровођења изборних радњи у поступку избора за одборнике Скупштине општине Осечина, расписаних 4. марта 2020. године,расписани су ИЗБОРИ ... Read More »

Упис деце у Предшколску установу „Лане“ Осечина за радну 2020/2021. годину

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ЛАНЕ“ БРОЈ:91-1/2020 ДАТУМ:05.05.2020. О С Е Ч И Н А На основу члана 17. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ број 88/2017), члана 13. Закона о предшколском васпитању и образовању („Сл. Гласник 18/10, 101/17, 113/17 -др. закон и 10/19), Правилника о ближим условима за ... Read More »

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Услуга стручног надзора на радовима на одржавању саобраћајне инфраструктуре и изградње улица и путева

На основу члана 55. став 1. тачка 8, 57 и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У поступку јавне набавке мале вредности, услуга стручног надзора на радовима на одржавању саобраћајне инфраструктуре и изградње улица ... Read More »

Scroll To Top