ВЕСТИ:
Почетна / Author Archives: milan.petrovic (page 40)

Author Archives: milan.petrovic

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ КРАТКОРОЧНОГ КРЕДИТИРАЊА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ ПРЕКО БАНАКА У 2018. ГОДИНИ ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА

KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA REALIZACIJU KRATKOROCNOG KREDITIRANjA POLjOPRIVREDNE PROIZVODNjE PREKO BANAKA U 2018. GODINI ZA PODRUCJE OPŠTINE OSECINA Read More »

ЈАВНИ КОНКУРС: ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОСЕЧИНА

локана самоуправа

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ОСЕЧИНА ОПШТИНСКА УПРАВА ОСЕЧИНА  На основу члана 102. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (”Службени гласник РС” бр.21/2016), члана 13. став 1. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, ... Read More »

Јавни конкурс за финансирање активности удружења на територији општине Осечина за 2018. годину

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ОСЕЧИНА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ Број: 060-21/2018 Дана: 30.05.2018. На основу Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Осечина за 2018. годину (број 060-18/2018 од 14.05.2018. године), чл. 65. Статута општине Осечина („Општински службени гласник“ бр. 7/08 и 6/15) и Правилника о начину финансирања активности удружења на ... Read More »

ОДЛУКA О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА НА ИЗВОЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ДОМА ЗДРАВЉА У ОСЕЧИНИ

Општина Осечина Адреса: Карађорђева 78 Број: 404-11/2017 Датум:24.05.2018. године   На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15 ), Општина Осечина, као наручилац, доноси ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА НА ИЗВОЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ДОМА ЗДРАВЉА ... Read More »

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈA ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИМ ЛИЦИМА У 2018. ГОДИНИ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА

KONKURS SAMOZAPOSLJAVANJE 2018 Obrazac biznis plana 2018.godina Read More »

KОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОJЕКАТА ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА ИЗ ОБЛАСТИ JАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2018.ГОДИНИ

KONKURS MEDIJI 2018 obrazac 2. Narativni i finansijski izvestaj _______ 1- _______ __ _________ ____________ __ _______ ______ ___________ _______ 1- _____ ________ obrazac-2-finansijski-deo-izvestaja Read More »

Достава решења путем јавног објављивања о експропријацији

resenje 1 resenje 2 Read More »

Стратешки план инспекцијског надзора

Read More »

Јавно објављивање решења о експропријацији

Read More »

ОБАВЕШТЕЊЕ: Набавка службеног возила

На основу члана 55. став 1. тачка 8, 57 и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У поступку јавне набавке мале вредности, за јавну набавку службеног возила, добра, ознака из општег речника јавне набавке: ... Read More »

Scroll To Top