ВЕСТИ:
Почетна / јавне расправе / ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИЈЕМУ ЗАХТЕВА ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
ОБАВЕШТЕЊЕ  О ПРИЈЕМУ ЗАХТЕВА ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИЈЕМУ ЗАХТЕВА ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ОСЕЧИНА
Одељење за комунално-стамбене послове,
урбанизам, грађевинарство
и заштиту животне средине
Број: 501-5/2020
Датум: 24.01.2020.
О С Е Ч И Н А

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПРИЈЕМУ ЗАХТЕВА ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Општинска управа Осечина, Одељење за стамбено-комуналне послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине, на основу члана 10. члан 14. и члан 29. Закона о процени утцаја на животну средину („Сл. Гласник РС“, бр. 135/2004 и 36/2009) објављује,

ОБАВЕШТЕЊЕ

о пријему Захтева за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину.
Општинска управа Осечина, Одељење за стамбено-комуналне послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине обавештава заинтересоване органе, организације и јавност да је носилац пројекта Општина Осечина, ул. Карађорђева бр. 78, поднео овом Одељењу Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину број 501-5/2020 од 24. јануара 2020. године, за Пројекат изградње Котларнице на дрвену сечку, на кат. парцели бр. 4340/3 КО Осечина, Општина Осечина, а у складу са Законом о процени утицаја на животну средину („Сл. Гласник РС“, бр. 135/2004 и 36/2009).
Позива се заинтересовани органи, организације и јавност да изврши увид у садржину поднетог захтева у просторијама Општинске управе Осечина, Одељење за стамбено-комуналне послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине, ул. Карађорђева бр. 114, спрат 2, сала Скупштине општине Осечина, сваког радног дана у временском периоду од 08-12 часова.
Заинтересовани органи, организације и јавност у року од 10 дана од дана пријема Обавештења, могу доставити овом Одељењу своје мишљење о поднетом Захтеву.

Scroll To Top