ВЕСТИ:
Почетна / Author Archives: milan.petrovic (page 20)

Author Archives: milan.petrovic

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Извођење грађевинских радова на регулацији реке Пецка

На основу члана 55. став 1. тачка 8, члана 57. и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У отвореном поступку јавне набавке извођење грађевинских радова на регулацији реке Пецка -радови, ознака из општег речника јавне набавке:  45246000-радови ... Read More »

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Реконструкцији термичког омотача и термотехничких инсталација Народне библиотеке Осечина

На основу члана 55. став 1. тачка 8, 57 и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У поступку јавне набавке услуга надзора над извођењем радова на реконструкцији термичког омотача и термотехничких инсталација Народне библиотеке Осечина-издвојено ... Read More »

Мерење квалитета ваздуха у Осечини и Пецкој

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404-30/2019 Број одлуке: 404-30/2019 Датум:27.06.2019. године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (”Сл. гласник РС” бр. 124/2012), начелник Општинске управе Осечина   доноси ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (набавка на коју се закон не примењује) УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу је Завод ... Read More »

Надзор извођења радова на регулацији реке Пецка

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404-31/2019 Број одлуке: 404-31/2019 Датум:28.06.2019. године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (”Сл. гласник РС” бр. 124/2012), председник општине Осечина   доноси ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (набавка на коју се закон не примењује) УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу је ХГ ”Хидро група” ... Read More »

Седница СО Осечина

Read More »

Пројектовање, набавка, испорука, монтажа опреме и изградња котларнице на дрвну сечку у дворишту ОШ ”Браћа Недић”, топловода и топлотних подстаница у Осечини по систему ”кључ у руке”

На основу члана 55. став 1. тачка 2), чл. 57. и чл.60. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015) општина Осечина, www.osecina.com објављује ПОЗИВ за подношење понуде Предмет јавне набавке, број ЈН 404-29/2019, која се спроводи у отвореном поступку јавне набавке je : пројектовање, набавка, испорука, монтажа ... Read More »

ЈАВНИ КОНКУРС За подношење годишњих програма за 2020. годину

Спортски савез Осечина Карађорђева 78 14 253 Осечина Број: 66-1-5/2019 Датум: 25.06.2019. године На основу члана 137. Закона о спорту („Службени гласник РС“, бр. 10/16) и члана 2. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Осечина („Општински службени гласник“ ... Read More »

Реконструкција термичког омотача и термотехничких инсталација Народне библиотеке Осечина-издвојено Одељење у Пецкој

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404-28/2019 Број одлуке: 404-28/2019 Датум:20.06.2019. године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (”Сл. гласник РС” бр. 124/2012), начелник Општинске управе Осечина   доноси ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (набавка на коју се закон не примењује) УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу ”Дрина Пројект” д.о.о. ... Read More »

ОБАВЕШТЕЊЕ: Набавка тоталног хербицида

На основу члана 55. став 1. тачка 8, 57 и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У поступку јавне набавке набавка тоталног хербицида за третирање јавних површина на територији општине Осечина, добра – набавка на ... Read More »

ОБАВЕШТЕЊЕ: Набавка тонера

На основу члана 55. став 1. тачка 8, 57 и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У поступку јавне набавке набавка тонера, добра – набавка на коју се закон не примењује,   број ЈН 404-25/2019,  наручилац ... Read More »

Scroll To Top