ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

Општинa Осечина, www.osecina.com објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

У поступку јавне набавке израда пројекта рециклажног дворишта – набавка на коју се закон не примењује,   број ЈН 404-15/2023,  наручилац је донео одлуку о додели уговора на основу које је закључен уговор о јавној набавци, број 404-15/2023 са Носилац посла- Институт Walter Koch до.о. Београд, Зарија Вујошевића бр.8, матични број 20368586, ПИБ 105393289 и члан групе понуђача –  Саобраћајни институт ЦИП д.о.о. Београд , Немањина бр. 6/IV, матични број 07451342, ПИБ 100003172 Јурија Гагарина 149А.

Уговорена вредност јавне набавке износи 750.000,00 динара без ПДВ-а, односно 900.000,00 динара са ПДВ-ом

а) Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.

Наручилац је у овом поступку примио 2 понуде.

Највиша понуђена цена износи 805.000,00 динара без ПДВ-а, а најнижа износи  750.000,00 динара без ПДВ-а

Наручилац је донео Одлуку о додели уговора дана 14.03.2023. године.

Уговор са наведеним добављачем закључен је дана 11.04.2023. године.

Уговор је закључен до предаје пројектне документације

Scroll To Top