ВЕСТИ:
Почетна / Author Archives: milan.petrovic (page 5)

Author Archives: milan.petrovic

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Услуга ревизије финансијских извештаја Општинске управе Осечина за 2021

Општина Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У поступку јавне набавке услуга ревизије финансијских извештаја Општинске управе Осечина за 2021. годину, услуге,  број ЈН 404-20/2022, наручилац је донео одлуку о додели уговора на основу које је закључен уговор о јавној набавци, број 404-20/2022 са понуђачем  Parker Russell d.o.o. Beograd, Јабланичка 184, ... Read More »

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ: Продаја непокошене биљне масе на КП. БР. 3530/9

На основу члана 15. Статута општине Осечина („Општински службени гласник“ број 4/2019), општина Осечина, Комисија за спровођење поступка јавног надметања  ОБЈАВЉУЈЕ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ  Које ће се одржати дана 07.06.2022. године (уторак) са почетком у 11 сати, у сали Скупштине општине, ул. Карађорђева бр. 114 у Осечини. Предмет јавног надметања ... Read More »

Записник комисије за оцену пројеката по Конкурсу за суфинсирање производње медијских садржаја у 2022.год

Read More »

Решење о расподели дотација невладиним организацијама

Read More »

Решење о додели средстава за суфинансирање пројеката из области јавног информисања у 2022.години

Read More »

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Ревизија програма заштите животне средине

Општина Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У поступку јавне набавке на коју се закон не примењује, за јавну набавку ревизија програма заштите животне средине, број ЈН 404-28/2022, наручилац је донео одлуку о додели уговора на основу које је закључен уговор о јавној набавци, број 404-28/2022 са Тесла систем 2016 Максимовић ... Read More »

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Oдржавања јавног осветљења са набавком материјала за јавно осветљење

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У поступку јавне набавке услуга одржавања јавног осветљења са набавком материјала за јавно осветљење, услуге, ознака из општег речника јавне набавке: 50232100-1, број ЈН 404-17/2022, наручилац је донео одлуку о додели уговора на основу које је закључен уговор о јавној набавци, број 404-17/2022 са понуђачем  Електроинсталатерска радња ... Read More »

Едукација на тему превенције вршњачког и дигиталног насиља

Кроз едукацију у оквиру пројекта под називом ”Моја породица ” младима са територије општине Осечина омогућена је едукација на тему превенције вршњачког и дигиталног насиља. Едукацији одржаној у Народној библиотеци у Осечини присуствовали су ученици Образовно – васпитног центра „Браћа Недић“ из Осечине. Пројекат подржан од стране  Министарства за бригу ... Read More »

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Постављање и замена лежећих полицајаца (три у улици Вука Караџића и по један у Обилићевој и Хајдук Вељковој) са пратећом вертикалном сигнализацијом

Општина Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У поступку јавне набавке постављање и замена лежећих полицајаца (три у улици Вука Караџића и по један у Обилићевој и Хајдук Вељковој) са пратећом вертикалном сигнализацијом, услуге,  број ЈН 404-13/2022, наручилац је донео одлуку о додели уговора на основу које је закључен уговор ... Read More »

ОДЛУКУ о додели уговора: Набавке на коју се закон не примењује мониторинг буке у  Осечини

НАРУЧИЛАЦ:Општина Осечина Број ЈН: 404-19/2022 Број одлуке: 404-19/2022 Датум:05.05.2022. године На основу члана 146. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 91/2019), председник општине  Осечина   доноси ОДЛУКУ о додели уговора УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу Институт за безбедност и  сигурност на раду д.о.о.  Нови Сад, Косте Рацина бр.19, матични број 08775265, ... Read More »

Scroll To Top