ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Подизање свести деце и грађана о селекцији отпада, штампање пропагандног материјала

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Подизање свести деце и грађана о селекцији отпада, штампање пропагандног материјала

Општина Осечина, www.osecina.com објављује

 

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

 

У поступку јавне набавке Подизање свести деце и грађана о селекцији отпада, штампање пропагандног материјала, услуге,  број ЈН 001347616 2024 06420 004 002 405 023, наручилац је донео одлуку о додели уговора на основу које је закључен уговор о јавној набавци, број 001347616 2024 06420 004 002 405 023 са понуђачем  Удружење грађана Свет око нас, Осечина, Цара Лазара бр.2, матични број 28044062, ПИБ 107055194

 

Уговорена вредност јавне набавке износи 200.000,00 динара без ПДВ-а

а) Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена

Наручилац је у овом поступку примио 1 понуду.

Највиша понуђена цена  износи  200.000,00 динара, а најнижа износи 200.000,00 динара

Наручилац је донео Одлуку о додели уговора дана 22.04.2024. године.

Уговор са наведеним добављачем закључен је дана 7.05.2024. године.

Уговор је закључен до извршења предметне набавке.

Scroll To Top