ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговор: Јавне ревизије финансијских извештаја Општинске управе Осечина за 2023. годину

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговор: Јавне ревизије финансијских извештаја Општинске управе Осечина за 2023. годину

Општина Осечина, www.osecina.com објављује

 

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

 

У поступку јавне ревизије финансијских извештаја Општинске управе Осечина за 2023. годину, услуге,  број ЈН 001503244 2024 06420 004 002 405 023, наручилац је донео одлуку о додели уговора на основу које је закључен уговор о јавној набавци, број 0015032442 2024 06420 004 002 405 023 са понуђачем  Parker Russell d.o.o. Beograd, Јабланичка бр.184 а матични број 21197041, ПИБ 109517009

 

Уговорена вредност јавне набавке износи 249.000,00 динара без ПДВ-а

а) Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена

Наручилац је у овом поступку примио 3 понуде.

Највиша понуђена цена  износи  550.000,00 динара, а најнижа износи 249.000,00 динара

Наручилац је донео Одлуку о додели уговора дана 8..05.2024. године.

Уговор са наведеним добављачем закључен је дана 9.05.2024. године.

Уговор је закључен до извршења предметне набавке.

Scroll To Top