ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Набавка канцеларијског  материјала
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Набавка канцеларијског  материјала

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Набавка канцеларијског  материјала

Општина Осечина, www.osecina.com објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

У поступку јавне набавке, набавка канцеларијског  материјала, добра, број ЈН 001414114 2024 06420 004 002 405 023, наручилац је донео одлуку о додели уговора на основу које је закључен уговор о јавној набавци, број 001414114  2024 06420 004 002 405 023 са понуђачем  Уна мега шоп, Ваљево, матични број 63038202, ПИБ 107855381

Уговорена вредност јавне набавке износи 814.975,00 динара без ПДВ-а

а) Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена

Наручилац је у овом поступку примио 3 понуде.

Највиша понуђена цена  износи  944.445,00 динара, а најнижа износи 814.975,00 динара

Наручилац је донео Одлуку о додели уговора дана 30.04.2024. године.

Уговор са наведеним добављачем закључен је дана 14.05.2024. године.

Уговор је закључен до извршења предметне набавке.

Scroll To Top