ВЕСТИ:
Почетна / документа

Архива из : документа

ПЛАН РАДА ИНСПЕКЦИЈА 2020

Plan rada 2020-Komunalna inspekcija Plan rada 2020-Komunalno-tržišna inspekcija Plan rada 2020-Saobraćajna inspekcija Read More »

Нацрт буџета 2020

budzet 2020.-nacrt ОБРАЗЛОЖЕЊЕ Правни основ за доношење Одлуке о буџету општине Осечина за 2020. годину је члан 43. Закона о буџетском систему (”Службени гласник РС”, бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – исправка, 108/2013,142/2014, 68/2015 – др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018 и 31/2019) и члан 32. Закона о локалној ... Read More »

Записници СЕДНИЦЕ СО

Zapisnik 4.11.2019 Zapisnik-14.08.2019 Zapisnik 24.06.2019. Zapisnik 12.02.2019 Zapisnik 12.04.2019 Zapisnik 17.12.2018 Zapisnik 14.05.2018 Zapisnik 14.03.2018 Zapisnik 13.11.2018 Zapisnik 12.10.2018. Zapisnik 2.08.2018 Zapisnik 24.12.2018 Read More »

ИНТЕРНА РЕВИЗИЈА

Strateski plan interne revizije 2019.-2021. Povelja interne revizije opstine Osecina Eticki kodeks interne revizije Godisnji plan interne revizije za 2019. Read More »

ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА 2020 – Грађевинска инспекција

План инспекцијског надзора – грађевинска инспекција_општина Осечина – 2020. годину Plan inspekcijskog nadzora za 2019-usvojen(doc) Plan inspekcijskog nadzora za 2019-usvojen(pdf) Read More »

План рада инспекције за 2019 годину

Plan rada za 2019 poreskog inspektora Komunalna inspekcija-plan rada za 2019.god. Komunalno-tržišna inspekcija -Plan rada za 2019.godinu Saobraćajna inspekcija-Plan rada 2019.godine Read More »

Упутство за припрему буџета 2019.

uputstvo za pripremu budzeta 2019 Read More »

Стратешки план инспекцијског надзора

Read More »

Акт о примени прописа

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ОСЕЧИНА Општинска управа Осечина Одељење за инспекцијске послове Број: 332-1/2018 Датум: 08.03.2018.године   СЗР „ Јанчић“ Предузетник Боривој Јанчић Карађорђева 93 Осечина   ПРЕДМЕТ: Акт о примени прописа   Вашим Дописом 332-1/2018 од 07.03.2018. године тражиле сте тумачење одредби Одлуке о радном времену („Општински сл.гласник“ бр. 1/2009 ... Read More »

Извештај о раду инспекција за 2017. годину

Gradjevinska inspekcija Inspekcija za zivotnu sredinu Komunalna inspekcija Saobraćajna inspekcija   Read More »

Scroll To Top