VESTI:
Početna / dokumenta

Arhiva iz : dokumenta

Zapisnici SEDNICE SO

Zapisnik-14.08.2019 Zapisnik 24.06.2019. Zapisnik 12.02.2019 Zapisnik 12.04.2019 Zapisnik 17.12.2018 Zapisnik 14.05.2018 Zapisnik 14.03.2018 Zapisnik 13.11.2018 Zapisnik 12.10.2018. Zapisnik 2.08.2018 Zapisnik 24.12.2018 Read More »

INTERNA REVIZIJA

Strateski plan interne revizije 2019.-2021. Povelja interne revizije opstine Osecina Eticki kodeks interne revizije Godisnji plan interne revizije za 2019. Read More »

PLAN INSPEKCIJSKOG NADZORA 2019 – Građevinska inspekcija

Plan inspekcijskog nadzora za 2019-usvojen(doc) Plan inspekcijskog nadzora za 2019-usvojen(pdf) Read More »

Plan rada inspekcije za 2019 godinu

Plan rada za 2019 poreskog inspektora Komunalna inspekcija-plan rada za 2019.god. Komunalno-tržišna inspekcija -Plan rada za 2019.godinu Saobraćajna inspekcija-Plan rada 2019.godine Read More »

Uputstvo za pripremu budžeta 2019.

uputstvo za pripremu budzeta 2019 Read More »

Strateški plan inspekcijskog nadzora

Read More »

Akt o primeni propisa

REPUBLIKA SRBIJA OPŠTINA OSEČINA Opštinska uprava Osečina Odeljenje za inspekcijske poslove Broj: 332-1/2018 Datum: 08.03.2018.godine   SZR „ Jančić“ Preduzetnik Borivoj Jančić Karađorđeva 93 Osečina   PREDMET: Akt o primeni propisa   Vašim Dopisom 332-1/2018 od 07.03.2018. godine tražile ste tumačenje odredbi Odluke o radnom vremenu („Opštinski sl.glasnik“ br. 1/2009 ... Read More »

Izveštaj o radu inspekcija za 2017. godinu

Gradjevinska inspekcija Inspekcija za zivotnu sredinu Komunalna inspekcija Saobraćajna inspekcija   Read More »

Plan rada inspekcije za 2018. godinu

____ _____________ _______- ___________ __________________ _______ – 2018. _____a Inspekcija za zaštitu životne sredine-Plan rada za 2018.godinu Komunalna inspekcija-plan rada za 2018.god. Komunalno-tržišna inspekcija -Plan rada za 2018.godinu Saobraćajna inspekcija-Plan rada 2018.godine     Read More »

ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2018. GODINU NA TERITORIJI

Na osnovu člana 6. i 7a Zakona o porezima na imovinu ( „Službeni glasnik RS“, broj 26/2001, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011 i 47/2013),  i člana 12., 38. i 116. Statuta opštine Osečina („Opštinski službeni glasnik“, broj 7/2008, 6/2015), Skupština opštine Osečina na prvoj sednici po hitnom postupku, ... Read More »

Scroll To Top