ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / Изградња уличног осветљења у ул.Остружањски пут у дужини од 700м
Изградња уличног осветљења у ул.Остружањски пут у дужини од 700м

Изградња уличног осветљења у ул.Остружањски пут у дужини од 700м

На основу члана 55. став 1. тачка 8, 57 и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

У поступку јавне набавке изградња уличног осветљења у ул.Остружањски пут у дужини од 700м, набавка на коју се закон не примењује, број ЈН 404-3/2019, наручилац је донео одлуку о додели уговора на основу које је закључен уговор о јавној набавци, број 404-3/2019 са СЗР “Фер партнер“ Осечина, Цара Душана бр.32, матични број 60494592, ПИБ 104776980

Уговорена вредност јавне набавке износи 475.600,00 динара без ПДВ-а.

а) Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.

Наручилац је у овом поступку примио 3 понуде.

Највиша понуђена јединична цена износи 682.000,00 без ПДВ-а, а најнижа понуђена јединична цена износи 475.600,00 без ПДВ-а

Наручилац је донео Одлуку о додели уговора дана 23.01.2019. године.

Уговор са наведеним добављачем закључен је дана 04.02.2019. године.

Уговор је закључен до 28.02.2019.године.

Scroll To Top