ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Набавка и постављање саобраћајних знакова са соларним напајањем

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Набавка и постављање саобраћајних знакова са соларним напајањем

Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

У поступку јавне набавке набавка и постављање саобраћајних знакова са соларним напајањем II 45 обавезно десно на кружном току у Осечини, добра, број ЈН 404-21/2021, наручилац је донео одлуку о додели уговора на основу које је закључен уговор о јавној набавци, број 404-21/2021 са понуђачем Марђо д.о.о. Ваљево, Синђелићева 48, матични број 20304448, ПИБ 105068756
Уговорена вредност јавне набавке износи 248.000,00 динара без ПДВ-а.

а) Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена

Наручилац је у овом поступку примио 3 понуде.

Највиша понуђена цена износи 326.000,00 динара, а најнижа износи 248.000,00 динара

Наручилац је донео Одлуку о додели уговора дана 24.05.2021. године.

Уговор са наведеним добављачем закључен је дана 04.06.2021. године.

Уговор је закључен до извршења предметне набавке.

Scroll To Top