ВЕСТИ:
Почетна / КОНКУРСИ / З А П И С Н И К Комисије за спровођење поступка јавног конкурса за финансирање или суфинансирање пројеката у култури које спроводе удружења на територији општине Осечина у 2021. години

З А П И С Н И К Комисије за спровођење поступка јавног конкурса за финансирање или суфинансирање пројеката у култури које спроводе удружења на територији општине Осечина у 2021. години

У складу са чл. 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС“ бр. 51/2009, 99/2011 – други закон и 44/2018 – други закон ), чл. 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник РС“ бр. 16/2018), чл. 3. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 105/16), чл. 65. Статута општине Осечина („Општински службени гласник“ бр. 7/08 и 6/15), Одлуке о буџету општине Осечина („Општински службени гласник“ бр. 12/2020) и Правилника о начину финансирања активности удружења на територији општине Осечина („Општински службени гласник“ бр. 11/2018), Комисија за спровођење поступка јавног конкурса за финансирање или суфинансирање пројеката у култури које спроводе удружења на територији општине Осечина у 2021. години, одржала је дана 19.05.2021. године седницу на којој је усвојила

З А П И С Н И К
Комисије за спровођење поступка јавног конкурса за финансирање или суфинансирање пројеката у култури које спроводе удружења на територији општине Осечина у 2021. години

Комисија у саставу:
Дане Крсмановић, председник;
Младенка Ненадовић, члан;
Сања Самоиловић, члан;
Миодраг Станишић, члан;
Милица Марковић, члан.

Дневни ред:
1) Отварање пријава пристиглих на јавни конкурс за финансирање или суфинансирање пројеката у култури које спроводе удружења на територији општине Осечина у 2021. години;
2) Разматрање пројеката, оцењивање и расподела средстава;
3) Разно.

1) Комисија је утврдила да су све пријаве на јавни конкурс послате благовремено.
Пријаве удружења за културу „Добривоје и Добрила Пантелић“, књижевног друштва „Глишић и Љуба“ и удружења „књижевна омладина Ваљева“ одбијају се јер не испуњавају услове конкурса, тј. наведена удружења нису регистрована на територији општине Осечина.

Све остале пријаве испуњавају услове конкурса и могу се узети у разматрање.

2) На основу разматрања пристиглих пријава на јавни конкурс, Комисија је донела следећу одлуку:

Предлог Комисије:
Редни број Назив удружења Област Тражени износ Расположива средства Предлог Комисије
1 Удружење „Свет око нас“ 392.000,00 900.000,00 50.000,00
2 Удружење “Котлић” 300.000,00 170.000,00
3 Културно уметничко друштво “Младост” Пецка 316.851,50 250.000,00
4 Културно уметничко друштво “Браћа Недић” Осечина 650.000,00 380.000,00
5 Подгорина пројект 277.500,00 50.000,00
У К У П Н О 1.936.351,50 900.000,00 900.000,00

3) Није било дискусије по овој тачки дневног реда.

Напомена:
• Учесници конкурса имају право приговора Општинском већу општине Осечина у року од 15 дана од дана објављивања (24.05.2021.) овог Записника на званичној интернет презентацији општине Осечина (www.osecina.com).

Дане Крсмановић _________________________________________
Младенка Ненадовић _________________________________________
Сања Самоиловић _________________________________________
Миодраг Станишић _________________________________________
Милица Марковић _________________________________________

Scroll To Top