ВЕСТИ:
Почетна / вести / инфраструктура / Ради се катастар клизишта
Ради се катастар клизишта

Ради се катастар клизишта

Осечина је као једна од 27 општина у Републици Србији, у оквиру Програма Уједињених нација за развој  (УНДП) под називом „Унапређена виталност и спремност за одговор на ванредне ситуације”, кога финансира Влада Јапана, обухваћена Пројектом  „Хармонизација података о клизиштима и обучавање локалних самоуправа за њихово праћење BEWARE (BEyond landslide AWAREness)”.
Четврочлана теренска екипа BEWARE пројекта, коју су чинили стручњаци Рударско-геолошког факултета Универзитета у Београду и Геолошког Завода Србије: Добрица Дамњановић, Исидора Вукадиновић, Снежана Дукић и Никола Петровић, боравила је тим поводом у Осечини од 2. до 9. јула ове године. Они су заједно са Величком Марковићем и Маријом Петровић из Општинске управе недељу дана радили на комплетирању катастра клизишта, неопходног за даљу реализацију пројекта и израду карте хазарда од клизишта на општинској територији.

-Обишли смо сва насеља, али не и све делове општине Осечина. Том приликом евидентирано је око 200 клизишта на подручју. Свако је детаљно описано и унето у базу података. Међутим,  то није коначан број, тако да нам кроз даље активности предстоји да извршимо увеђење у евиденцију и преосталих клизишта широм општине – каже Марија Петровић.

Самим пројектом је као коначно одрживо решење предвиђено да се два представника општине обуче за примену савремене методологије регистровања клизишта. Они ће имати на располагању донирану опрему и софтверска решења намењена будућим активностима везаним за евидентирање клизишта на овој територији. Обука за рад са опремом по утврђеној методологији је планирана за септембар ове године, а до тада ће представници локалне заједнице имати активну улогу у финализацији прошлогодишњих пријављених клизишта у координацији са BEWARE тимом и пружати одговарајућу логистичку подршку.

Scroll To Top