ВЕСТИ:
Почетна / вести / Lokalni registar izvora zagađivanja za Opštinu Osečina
Lokalni registar izvora zagađivanja za Opštinu Osečina

Lokalni registar izvora zagađivanja za Opštinu Osečina

Podatke za Lokalni registar izvora zagađivanja dostavljaju privredna društva i druga pravna lica i preduzetnici koja ispunjavaju uslove o minimalnim graničnim vrednostima kapaciteta u odgovarajućim privrednim delatnostima, kao što je navedeno Listi 2 u Pravilnika o metodologiji za izradu nacionalnog i lokalnog registra izvora zagađivanja, kao i metodologiji za vrste, načine i rokove prikupupljanja podataka (“Sl. glasnik RS” br. 91/2010, 10/2013 i 98/2016).

Za potrebe registra prikupljaju se:

Potrebno je u skladu sa Uputstvo, u elektronskoj formi popuniti pet priloženih obrazaca i materijal dostaviti najkasnije do 31. marta tekuće godine za podatke iz prethodne godine i to na sledeći način:

  • Jedan komplet obrazaca u papirnoj formi ukoričen u jedinstven dokument, propisno potpisan i overen od strane odgovornog lica na adresu:
    Opštinska uprava opštine Osečina, Odeljenje za komunalno-stambene poslove, urbanizam, građevinarstvo i zaštitu životne sredine, Inspekcija za zaštitu životne sredine, Osečina, Karađorđeva 114
  • Jedan komplet obrazaca elektronski na e-mail adresu: biljana.micic@osecina.com

 

Scroll To Top