ВЕСТИ:
Почетна / вести / НАСТАВАК РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ОБИЛАЗНИЦЕ ОКО ОСЕЧИНЕ
НАСТАВАК РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ОБИЛАЗНИЦЕ ОКО ОСЕЧИНЕ

НАСТАВАК РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ОБИЛАЗНИЦЕ ОКО ОСЕЧИНЕ

Министарство привреде, у делу распоред и коришћење средстава за подршку унапређења пословне инфраструктуре за 2020. годину, доделило је општини Осечина средства у износу од 43.051.084,77. дин. за изградњу дела обилазнице око Осечине, са приступним саобраћајницама.
Средства су додељена на основу приложеног пројекта, документације, са детаљним предлогом који је од виталног значаја за становнике општине.
Изградња другог дела обилазнице допринеће подизању капацитета индустријске и саобраћајне инфраструктуре варошице Осечина. Пројекат приступних саобраћајница подељен је на 4 приоритета и ове саобраћајнице повезују индустријску зону са окружењем.
Додељена средства обухватају трошкове припремних и земљаних радова, коловозне конструкције, изградња атмосферске канализациje, расвете, тротоара и друго.
– Овај значајан пројекат за грађане наше општине, створиће позитиван резултат на страни привредног развоја. Јер, обилазница ће отворити индустријску зону, односно створити услове за нове инвеститоре и повећати запосленост у општини, а нарочито ће допринети побољшању услова пословања. Реконструкција улице Вука Караџића са краковима, значајан је помак ка урбанизацији целог краја – истакао је председник општине, Никола Томић.
Изградњом обилазнице биће створени услови за безбедно одвијање саобраћаја, безбедност пешака као учесника у саобраћају. Процес изградње обилазнице започет је 2009. године. Добробити изградње су и кишна канализација, јавна расвета, очување животне средине, односно, спровођење одбране од поплава и смањење загађености.
Повољан географски положај општине Осечина, завршетком обилазнице, подићи ће ниво безбедности путничког и пешачког саобраћаја и повезивање индустријске зоне са саобраћајном инфраструктуром.

Scroll To Top