ВЕСТИ:
Почетна / вести / ОДЛУКA О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА У ОПШТИНИ ОСЕЧИНА
ОДЛУКA О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА У ОПШТИНИ ОСЕЧИНА

ОДЛУКA О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА У ОПШТИНИ ОСЕЧИНА

На основу члана 52. Статута општине Осечина („Општински службени гласник“ бр. 7/08, 6/15) и члана 38. став 1. Одлуке о месним заједницама („Општински службени гласник“ бр.1/09, 3/10), председница Скупштине општине Осечина, дана 25. септембра 2017. године, доноси

ОДЛУКУ

О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА У ОПШТИНИ ОСЕЧИНА

Члан 1.

РАСПИСУЈЕМ изборе за чланове Савета месних заједница на територији Општине Осечина, за 05. новембар 2017. године, у:

 1. Месној заједници Осечина 1;
 2. Месној заједници Осечина 2;
 3. Месној заједници Осечина 3;
 4. Месној заједници Осечина 4;
 5. Месној заједници Осечина (село);
 6. Месној заједници Плужац;
 7. Месној заједници Горње Црниљево;
 8. Месној заједници Сирдија;
 9. Месној заједници Туђин;
 10. Месној заједници Драгијевица;
 11. Месној заједници Лопатањ;
 12. Месној заједници Остружањ;
 13. Месној заједници Братачић;
 14. Месној заједници Комирић;
 15. Месној заједници Коњуша;
 16. Месној заједници Белотић;
 17. Месној заједници Бастав;
 18. Месној заједници Гуњаци;
 19. Месној заједници Царина;
 20. Месној заједници Скадар;
 21. Месној заједници Драгодол;
 22. Месној заједници Коњиц и
 23. Месној заједници Пецка.

 

Члан 2.

У месним заједницама бира се следећи број чланова Савета:

 1. у Месној заједници Осечина 1 – 7 чланова;
 2. у Месној заједници Осечина 2 – 9 чланова;
 3. у Месној заједници Осечина 3 – 9 чланова;
 4. у Месној заједници Осечина 4 – 9 чланова;
 5. у Месној заједници Осечина (село) – 9 чланова;
 6. у Месној заједници Плужац – 7 чланова;
 7. у Месној заједници Горње Црниљево – 7 чланова;
 8. у Месној заједници Сирдија – 5 чланова;
 9. у Месној заједници Туђин – 5 чланова;
 10. у Месној заједници Драгијевица – 7 чланова;
 11. у Месној заједници Лопатањ – 9 чланова;
 12. у Месној заједници Остружањ – 7 чланова;
 13. у Месној заједници Братачић – 5 чланова;
 14. у Месној заједници Комирић – 9 чланова;
 15. у Месној заједници Коњуша – 5 чланова;
 16. у Месној заједници Белотић – 7 чланова;
 17. у Месној заједници Бастав – 7 чланова;
 18. у Месној заједници Гуњаци – 9 чланова;
 19. у Месној заједници Царинa – 7 чланова;
 20. у Месној заједници Скадар – 9 чланова;
 21. у Месној заједници Драгодол – 7 чланова
 22. у Месној заједници Коњиц – 7 чланова и
 23. у Месној заједници Пецка – 7 чланова.

Члан 3.

Предлог кандидата за члана Савета месне заједнице Општинској изборној комисији може поднети најмање десет грађана који имају изборно право у Месној заједници.

Бирач може потписати предлог само за једног кандидата.

Овлашћеним представником предлагача сматра се први потписник са списка бирача који подржавају предлог кандидата.

Предлог кандидата подноси се Општинској изборној комисији најкасније 15 дана пре дана одређеног за одржавање избора.

Члан 4.

Рокови за вршење изборних радњи почињу да теку од 26.септембра 2017. године.

Члан 5.

Гласање на бирачким местима за избор чланова Савета месне заједнице траје од 7,00 до 19,00 часова.

Члан 6.

Органи за спровођење избора за чланове Савета месних заједница су Општинска изборна комисија и бирачки одбори које одреди Општинска изборна комисија.

Члан 7.

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Општинском службеном гласнику“.

Скупштина општине Осечина

Дана 25.09.2017.године, број 013-8/2017

Председница Скупштине,

Златија Миличић, с.р.

Scroll To Top