ВЕСТИ:
Почетна / вести / РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ
РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ

РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ

На основу члана 26. став 1. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, број 129/2007, 34/2010 – одлука УС и 54/2011, 12/2020, 68/2020), Општинска изборна комисија у Осечини, на седници одржаној дана 6.06.2020. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ

Утврђује се збирна изборна листа кандидата за одборнике Скупштине општине Осечина, на изборима расписаним за 21. јун 2020. године, и то:

1. „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ.“

Кандидати на изборној листи су:

1. Никола Томић, рођ. 31.07.1982., мастер инг. менаџмента, Царина,
2. Светозар Гачић, рођ. 5.08.1988., дипл. историчар, Осечина, Браће Недић бр. 62,
3. Биљана Мићић, рођ. 22.06.1981., дипл. инг. прех. технологије, Осечина, Пилота Миленка Павловића, бр. 2,
4. Драган Алексић, рођ. 17.11.1963., дипл.инг.машинства, Осечина, Браће Недић, бр.42,
5. Наташа Ђукић, рођ. 15.05.1987., мастер правник, Осечина, Карађорђева 123,
6. Ненад Стевановић, рођ. 1.11.1969., дипл.економиста, Осечина, Хајдук Вељкова, бр. 49,
7. Јелена Милутиновић, рођ. 20.06.1980., лекар, Село Осечина,
8. Дарко Тадић, рођ. 1.09.1986., пољопривредник, Драгодол,
9. Жељко Грујичић, рођ. 27.05.1978., економски техничар, Комирић,
10. Славица Исаковић, рођ. 27.05.1989., лекар, Плужац,
11. Ненад Вилотић, рођ. 23.08.1954., пољопривредник, Гуњаци,
12. Марија Николић, рођ. 31.01.1992., мастер математичар, Драгијевица,
13. Миломир Радивојевић, рођ. 17.05.1955., пољопривредник, Лопатањ,
14. Александар Ивковић, рођ. 20.03.1994., електромеханичар, Скадар,
15. Мира Вуковић Ђермановић, рођ. 8.07.1988., вулканизер, Пецка, Др Цветка Томић бб,
16. Александар Петровић, рођ. 30.11.1979., пољопривредник, Село Осечина,
17. Бранко Милановић, рођ. 4.04.1983., пољопривредник, Коњиц,
18. Јелена Чкојић Иконић, рођ. 5.01.1987., мастер туризмологије, Осечина, Пере Јовановића Комирићанца, бр.15,
19. Душан Милутиновић, рођ. 3.08.1978., професор физичке културе, Пецка, Краља Петра Првог, бр.57,
20. Данијела Богосављевић, рођ. 2.05.1993., лекар, Лопатањ,
21. Миодраг Тимотић, рођ. 21.11.1981., електричар, Драгијевица,
22. Горан Гавриловић, рођ. 1.06.1988., шумарски техничар, Плужац,
23. Рада Павловић, рођ. 22.07.1962., домаћица, Гуњаци,
24. Александар Јанковић, рођ. 24.09.1986., конобар, Горње Црниљево,
25. Весна Арсеновић Матић, рођ. 7.09.2001., домаћица, Остружањ,
26. Марина Богдановић, рођ. 2.05.1993., доктор стоматологије, Белотић,
27. Живко Ранковић, рођ. 13.10.1981., електромеханичар, Белотић,
28. Мирко Бојић, рођ. 3.02.1976., пољопривредник, Коњиц,
29. Славица Павловић, рођ. 19.09.1986., дипл.васпитач, Осечина, Војводе Степе, бр.84,
30. Живојин Павловић, рођ. 14.08.1960., пољопривредник, Сирдија,
31. Јелена Деспотовић, рођ. 8.04.1996., дипл.васпитач, Братачић,
32. Горан Спасојевић, рођ. 7.05.1975., дипл.инж.производног менаџмента, Осечина, Браће Недић, бр.26,
33. Милица Марковић, рођ. 13.04.1993. дипл.инж.инфо.технологија, Осечина, Вука Караџића, бр.21.

2. ИВИЦА ДАЧИЋ – Социјалистичка партија Србије (СПС)

Кандидати на изборној листи су:

1. Драган Поповић, рођ. 28. 04. 1960., дипл. инг. агрономије, Осечина, Војводе Степе бр. 43,
2. Зорица Павловић, рођ. 12. 05. 1980., дипл. васпитач, Осечина Пере Јовановић Комирићанца бр. 19,
3. Милош Јовановић, рођ. 3.09.1976., електротехничар енергетике, Осечина, Карађорђева 44,
4. Бранка Павловић, рођ. 3.08.1959., економски техничар, Осечина, Војводе Степе, бр.31,
5. Немања Поповић, рођ. 26.04.1984., дипл.економиста, Осечина, Војводе Степе, бр. 48,
6. Славиша Ђосић, рођ. 1.09.1982., електротехничар енергетике, Лопатањ,
7. Марија Симић, рођ. 17.03.1995., студент, Осечина, Браће Недић, бр. 104,
8. Златан Павловић, рођ. 20.02.1965., дипл.инж.пољопривреде, Осечина, Цара Лазара, бр.11,
9. Драгана Брадоњић, рођ. 22.03.1981., економски техничар, Комирић,
10. Марија Мирић, рођ. 9.06.1978., лекар опште праксе, Лопатањ,
11. Зоран Радосављевић, рођ. 29.11.1978., пољопривредник, Пецка, Краља Петра Првог бб,
12. Ивана Илић, рођ. 9.11.1997., пољопривредни техничар, Гуњаци,
13. Славко Ђуричић, рођ. 19.03.1979., трговац, Осечина, Пере Јовановић Комирићанца, бр. 49,
14. Срђан Муратовић, рођ. 8.10.1993., трговац, Коњиц,
15. Ђорђе Јанчић, рођ. 26.09.1990., инсталатер водоводне мреже, Лопатањ,
16. Драгана Грујић, рођ. 18.12.1984., техничар заштите од пожара, Осечина, Карађорђева, бр. 112,
17. Марко Вујић, рођ. 1.06.1988., грађевински техничар, Пецка, Краља Петра Првог, бр. 42,
18. Весна Јовановић, рођ. 16.02.1986., домаћица, Пецка, Др Цветка Томића, бр. 43,
19. Саша Миловановић, рођ. 9.01.1983., пољопривредник, Лопатањ,
20. Александра Васић, рођ. 25.11.1993., точилац горива, касир, Осечина, Војводе Степе,
21. Зоран Павловић, рођ. 24.02.1979., пољопривредни техничар, Драгијевица,
22. Наташа Милисављевић, рођ. 9.03.2001., студент, Село Осечина,
23. Милан Матић, рођ. 13.06.1968., пољопривредник, Горње Црниљево,
24. Весна Перић, рођ. 29.08.1969., домаћица, Гуњаци,
25. Милан Пантелић, рођ. 26.08.1961., електромонтер, Осечина, Синђелићева, бб,
26. Милорад Секулић, рођ. 6.10.1958., пољопривредник, Гуњаци,
27. Светлана Павловић, рођ. 30.06.1976., домаћица, Село Осечина,
28. Верослав Костић, рођ. 27.04.1969., пољопривредник, Скадар,
29. Биљана Андрић, рођ. 18.06.1973., економиста, Осечина, Кнеза Милоша, бр. 38,
30. Иван Тешановић, рођ. 30.03.1988., пољоприврени техничар, Остружањ,
31. Дејан Крунић, рођ. 6.05.1990., пољопривредник, Сирдија,
32. Славица Деспотовић, рођ. 23.03.1967., радник, Осечина, Пилота Миленка Павловића, бр. 32,
33. Горан Петровић, рођ. 8.02.1980., пољопривредник, Бастав.

3. АЛЕКСАНДАР ШАПИЋ- ПОБЕДА ЗА ОСЕЧИНУ

Кандидати на изборној листи су:

1. Ђорђе Павловић, рођ. 21.04.1991., доктор стоматологије, Осечина, Пилота Миленка Павловића, бр. 14,
2. Чедомир Јовановић, рођ. 7.09.1981., возач моторних возила, Туђин,
3. Јасмина Јовановић, рођ. 23.08.1981., машински техничар, Осечина, Војводе Степе, бр.14,
4. Момчило Веселиновић, рођ. 13.10.1958., бравар, Осечина, Хајдук Вељкова, бр.73/1,
5. Данијела Миловановић, рођ. 17.07.1996., туристички техничар, Осечина, Пере Јовановића Комирићанца, бб,
6. Бранко Павловић, рођ. 8.08.1960., управни биротехничар, Осечина, Пилота Миленка Павловића, бр. 14,
7. Анђелка Марковић, рођ. 22.02.1994., економски техничар, Осечина, Живојина Мишића, бр.8,
8. Ђорђе Николић, рођ. 29.05.2000., електромеханичар за термичке и расхладне уређаје, Сирдија,
9. Виолета Ранковић, рођ. 4.04.1979., економски техничар, Осечина, Војводе Степе, бр. 69,
10. Стефан Николић, рођ. 6.10.1997., електомеханичар за термичке и расхладне уређаје, Сирдија,
11. Бојана Иконић, рођ. 27.06.2000., фризерка, Осечина, Војводе Степе, бр.6/5.

4. ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

Кандидати на изборној листи су:

1. Мирослав Крсмановић, рођ. 23. 10. 1954., пензионер, Осечина, Карађорђева бр. 179,
2. Веселин Милић, рођ. 02. 04. 1974., пензионер, Царина,
3. Бранка Ђуричић, рођ. 08. 09. 1957., пензионер, Осечина, Пере Јовановића Комирићанца 49/5,
4. Милош Алексић, рођ, 16. 07. 1954., пензионер, Осечина, Карађорђева бр.132,
5. Јела Јовичић, рођ. 30.01.1966., економиста, Гуњаци,
6. Драган Николић, рођ. 4.12.1983., пољопривредник, Лопатањ,
7. Живан Спасојевић, рођ. 17.01.1953., пензионер, Осечина, Карађорђева, бр. 128,
8. Надежда Миловановић, рођ. 1.04.1963., технолог, Осечина, Карађорђева 179,
9. Вера Крсмановић, рођ. 28.07.1995., архитекта, Осечина, Карађорђева 179,
10. Радиша Николић, рођ. 20.01.1971., пољопривредник, Туђин,
11. Синиша Симеуновић, рођ. 3.06.1966., мастер инжењер, Белотић,
12. Бранко Обрадовић, рођ. 14.09.1970., пољопривредник, Село Осечина,
13. Сава Павић, рођ. 25.10.1953., радник, Плужац,
14. Драгана Јеремић, рођ. 23.08.1968., фризер, Осечина, Карађорђева, бр. 161,
15. Живота Ђурђевић, рођ. 19.11.1951., пољопривредни техничар, Бастав,
16. Драган Младеновић, рођ. 13.11.1975., пољопривредник, Драгијевица,
17. Величко Крсмановић, рођ. 6.10.1993., инжењер, Осечина, Карађорђева 179,
18. Драгана Вуковић, рођ. 19.05.1975., домаћица, Комирић,
19. Сања Николић, рођ. 14.08.1991., домаћица, Лопатањ,
20. Горан Павловић, рођ. 28.08.1973.,пољопривредник, Гуњаци,
21. Миливој Андрић, рођ. 25.06.1967.,пољопривредник, Драгијевица,
22. Владимир Панић, рођ. 4.01.1988., аутомеханичар, Скадар,
23. Славица Гавриловић Поповић, рођ. 22.11.1992., домаћица, Лопатањ,
24. Наталија Милошевић, рођ. 5.03.1993., фотограф, Осечина, Цара Лазара 14,
25. Драган Коларић, рођ. 10.08.1963., радник, Комирић,
26. Марија Маргарета Лазић, рођ. 1.09.2000., домаћица, Горње Црниљево,
27. Бранко Поповић, рођ. 22.11.1985., пољопривредник, Лопатањ,
28. Радоје Бешић, рођ. 24.09.1990., пољопривредник, Коњиц,
29. Томка Андрић, рођ. 22.10.1963., домаћица, Осечина,
30. Живојин Тадић, рођ. 7.05.1987., пољопривредник, Драгодол.

5. „ПОКРЕНИ СЕ – Владимир Радивојевић“

Кандидати на изборној листи су:

1. Владимир Радивојевић, рођ. 5.10.1988., професор, Осечина, Војводе Степе, бр.9,
2. Ана Васиљевић, рођ. 17.01.1987., мастер филолог, Осечина, Цара Душана , бр.57,
3. Боривој Јанчић, рођ. 9.08.1980., предузетник, Лопатањ,
4. Живко Саватић, рођ. 28.08.1962., предузетник, Белотић,
5. Бојана Полић, рођ. 14.11.1993., дипл.економиста, Пецка, Краља Петра Првог, бр.63,
6. Марко Симић, рођ. 7.02.1980., пољопривредник, Плужац,
7. Предраг Тодорић, рођ. 13.08.1994., пољопривредни техничар, Гуњаци,
8. Снежана Панић, рођ. 22.04.1978., радник, Царина,
9. Драгутин Поповић, рођ. 21.06.1966., пољопривредник, Комирић,
10. Славица Петровић,, рођ. 28.11.1973., предузетник, Осечина, Карађорђева 142,
11. Милан Симић, рођ. 7.03.1971., радник, Бастав,
12. Марко Јанчић, рођ. 23.09.1971.., пољопривредник, Лопатањ,
13.Миодраг Симић-Црни, рођ. 17.07.1999., пољопривредни техничар, Горње Црниљево,
14. Јелена Бојчић, рођ. 16.11.1984., домаћица, Гуњаци,
15. Мирјана Којић, рођ. 11.04.1996., фризер, Комирић,
16. Зоран Спасојевић, рођ. 7.09.1976., пољопривредник, Скадар,
17. Срђан Спасојевић, рођ. 29.12.1979., пољопривредник, Остружањ,
18. Оливера Пантелић, рођ. 7.11.1973., трговац, Драгијевица,
19. Слободан Манојловић, рођ. 17.09.1974., пољопривредник, Село Осечина,
20. Бојана Муратовић, рођ. 7.01.2002., царински техничар, Коњиц,
21. Милица Стевановић, рођ. 24.09.2001., пољопривредни техничар, Братачић,
22. Милан Симић, рођ. 29.03.1964., службеник обезбеђења, Осечина, Војводе Степе, бр.40,
23. Душан Петронић, рођ. 11.02.1983., саобраћајни техничар, Пецка, Краља Петра Првог, бр.28,
24. Снежана Радуловић, рођ. 18.11.1972., васпитач, Осечина, Карађорђева, бр.11,
25. Зоран Марковић, рођ. 25.10.1974., пољопривредник, Царина,
26. Младен Марковић, рођ. 22.03.1999., конобар, Осечина, Остружањски пут, бр.21,
27. Саша Гајић, рођ. 18.09.1978., изолатер, Осечина, Војводе Степе, бр.86,
28. Маријана Ђурђевић, рођ. 7.07.1985., домаћица, Лопатањ,
29. Александра Андрић, рођ. 5.08.1999., студент, Осечина, Хајдук Вељкова бб,
30. Миливој Марјановић, рођ. 18.07.1966., пољопривредник, Драгодол,
31. Бранко Андрић, рођ. 19.03.1972., пољопривредник, Туђин,
32.Споменка Марковић, рођ. 11.03.1968., банкарски техничар, Осечина, Остружањски пут, бр.26/5,
33. Драгица Стајић, рођ. 30.07.1973., конфекционар, Белотић.

Општинска изборна комисија,
Број: 013-15 /2020, дана 6.06.2020. год.

Председник Комисије,
Верица Ерић

Scroll To Top