ВЕСТИ:
Почетна / вести / Закључак Штаба за ванредне ситуације општине Осечина
Закључак Штаба за ванредне ситуације општине Осечина

Закључак Штаба за ванредне ситуације општине Осечина

На основу члана 29. став 1. тачка 10. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“ бр. 87/2018) и члана 17. става 3. Уредбе о саставу, начину и организацији рада штабова за ванредне ситуације („Сл. гласник РС“ број 27/2020), Штаб за ванредне ситуације општине Осечина на телефонскиој седници одржаној дана 22.10.2020. године, доноси

З А К Љ У Ч А К

  1. На основу епидемиолошке ситуације, а у складу са препоруком Стручно оперативног тима за епидемије општине Осечина, Штаб за ванредне ситуације општине Осечина, у циљу спречавања и сузбијања епидемије заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, закључује да и даље постоји потреба за применом свих мера заштите становништва од заразних болести на територији општине Осечина прописаних одлукама Републичког кризног штаба и Закључком штаба за ванредне ситуације општине Осечина бр. 217-8/2020-1 од 14.07.2020. године, те да се примена наведених мера наставља до побољшања епидемиолошке ситуације.
  2. У прилогу овог закључка налази се Списак важећих мера утврђених у циљу заштите становништва од заразних болести, као и спречавања појаве и сузбијање ширења епидемије вируса Covid-19.
  3. Надзор над спровођењем мера прописаних овим Закључком вршиће надлежни инспектори Одељења за инспекцијске послове Општинске управе Осечина, а у складу са дописом председнице Владе Републике Србије, надлежне инспекцијске службе ће у циљу очувања здравља становништва водити оштрију казнену политику, односно изрицати максималан износ казни предвиђених законом.
  4. Закључак објавити на сајту општине Осечина и у средствима јавног информисања.
  5. Закључак доставити председнику општине Осечина, Начелнику општинске управе Осечина, Одељењу за ванредне ситуације у Ваљеву и архиви.

 

Број: 217-12/2020-1

У Осечини, дана 22.10.2020. године

    КОМАНДАНТ ШТАБА

              Никола Томић

Scroll To Top