VESTI:
Početna / Author Archives: milan.petrovic

Author Archives: milan.petrovic

Prevoz učenika osnovnih škola i srednje škole na teritoriji opštine Osečina, u školskoj 2019/2020 godini

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE Naziv naručioca: Opštinska uprava Osečina Adresa naručioca: Karađorđeva 78, 14253 Osečina Internet stranica naručioca : www.osecina.com Vrsta naručioca: Lokalna samouprava Vrsta postupka javne nabavke: otvoreni postupak Vrsta predmeta: usluge Opis predmeta nabavke: Prevoz učenika osnovnih škola i srednje škole na teritoriji opštine Osečina, u školskoj 2019/2020 ... Read More »

ODLUKU o dodeli ugovora: Projektovanje, nabavka, isporuka, montaža opreme  i izgradnja kotlarnice na drvnu sečku u dvorištu OŠ ”Braća Nedić”

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina Broj JN: 404-29/2019 Broj odluke: 404-29/2019 Datum: 13.08.2019. godine Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (”Službeni glasnik RS” br. 124/12, 14/21 i 68/15), predsednik opštine Osečina donosi  u otvorenom postupku javne nabavke UGOVOR SE DODELJUJE :  Zajednička ponuda: nosilac posla : – Energy Construction d.o.o. ... Read More »

ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI

zakup-zemljista Read More »

Uređenje nabavka sadnica za pošumnjavanje

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina Broj JN: 404-37/2019 Broj odluke: 404-37/2019 Datum:13.08.2019. godine Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (”Sl. glasnik RS” br. 124/2012), načelnik Opštinske uprave Osečina   donosi ODLUKU O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE (nabavka na koju se zakon ne primenjuje) UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču ”Micelini” d.o.o. Valjevo ... Read More »

Sednica Skupštine opštine Osečina 114.08.2019.

Pretite prenos sednice Skupštine opštine Osečina   Read More »

Usluga nadzora izgradnje kotlarnice na drvnu sečku u dvorištu OŠ „BRAĆA NEDIĆ“, toplovoda i toplotnih podstanica u Osečini

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2), 57., 60. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/2012,14/2015 i 68/2015) opština Osečina,www.osecina.com objavljuje POZIV za podnošenje ponude Predmet javne nabavke, broj JN 404-40/2019, koja se sprovodi u postupku javne nabavke male vrednosti, je usluga nadzora izgradnje kotlarnice na drvnu sečku ... Read More »

Usluga ličnog pratioca deteta broj

Na osnovu  čl. 39a) , 53, 60, 61, Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015, u daljem tekstu: Zakon)  , pripremljen je dana 09.08.2019. godine,  P O Z I V za dostavljanje ponuda u postupku javne nabavke  –  Usluga ličnog pratioca deteta broj  404-39/2019 Predmetna konkursna dokumentacija ... Read More »

IZVEŠTAJ KOMISIJE ZA OCENJIVANJE KVALITETA JAKIH ALKOHOLNIH PIĆA 2019. godine

Komisija za ocenjivanje jakih alkoholnih pića radila je 07. i 08. avgusta 2019. godine na Sajmu šljiva u Osečini, u sledećem sastavu: Predsednik: Prof. Dr Ninoslav Nikićević (Poljoprivredni fakultet u Zemunu) Članovi: Dr Vele Tešović  (Tehnološki fakultet, Beograd) Dipl. inž Ljubiša Stanković (Poljoprivredni fakultet u Zemunu) Sekretar: Dipl. inž Biljana ... Read More »

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru: Uređenje zaštitnog pojasa lokalnih puteva

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 8, člana 57. i 116. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012), Opštinska uprava opštine Osečina, www.osecina.com objavljuje OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru U postupku javne nabavke uređenje zaštitnog pojasa lokalnih puteva, usluge, naručilac je doneo odluku o dodeli ugovora na osnovu koje ... Read More »

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru: Izrada projekta lokalnog puta za Sirdiju

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 8, člana 57. i 116. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012), Opštinska uprava opštine Osečina, www.osecina.com objavljuje OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru U postupku javne nabavke izrada projekta lokalnog puta za Sirdiju L=3050m, usluge, naručilac je doneo odluku o dodeli ugovora na ... Read More »

Scroll To Top