VESTI:
Početna / Author Archives: milan.petrovic

Author Archives: milan.petrovic

ODLUKA O DODELI UGOVORA: izvođenje radova na rekonstrukciji DZ Pecka

NARUČILAC:Opština Osečina Broj JN: 404-41/2019 Broj odluke: 404-41/2019 Datum: 17.01.2020. godine Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (”Sl. glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), predsednik opštine Osečina donosi ODLUKU O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču DES d.o.o. Valjevo, Daničićeva br.11, matični broj ... Read More »

JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE ILI SUFINANSIRANJE PROJEKATA U KULTURI

REPUBLIKA SRBIJA OPŠTINA OSEČINA OPŠTINSKO VEĆE Broj: 060-1/2020 Dana: 14.01.2020. Osečina U skladu sa čl. 38. Zakona o udruženjima („Službeni glasnik RS“ br. 51/2009, 99/2011 – drugi zakon i 44/2018 – drugi zakon ), čl. 76. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS“ br. 72/2009, 13/2016 i 30/2016 – ispr.), čl. ... Read More »

JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROGRAMA ILI PROJEKATA UDRUŽENJA U 2020. GODINI

Obrazac 1_Prijava na javni konkurs Obrazac 2_Predlog programa ili projekta Obrazac 3_Predlog budžeta Obrazac 4_Izjava REPUBLIKA SRBIJA OPŠTINA OSEČINA OPŠTINSKO VEĆE Broj: 060-1/2020 Dana: 14.01.2020. godine Osečina U skladu sa čl. 38. Zakona o udruženjima („Službeni glasnik RS“ br. 51/2009, 99/2011 – drugi zakon i 44/2018 – drugi zakon ), ... Read More »

Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja

obrazac-2–finansijski-deo-izvestaja obrazac-2–narativni i finansijski-deo-izvestaja Obrazac 1- Budžet projekta Obrazac 1- Prijava za projektno sufinasiranje iz oblasti javnog informisanja Na osnovu člana 18. i 19. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS“ broj 83/2014, 58/2015 i 12/2016 – autentično tumačenje), člana 95-97. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći ... Read More »

ODLUKA O DODELI UGOVORA: Nabavka računara

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina Broj JN: 404-49/2019 Broj odluke: 404-49/2019 Datum:08.01.2020. godine Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (”Sl. glasnik RS” br. 124/2012), načelnik Opštinske uprave Osečina donosi ODLUKU O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču Elektronik partner d.o.o. Novi Beograd, dr.Ivana Ribara ... Read More »

Rešenje o raspodeli sredstava sportskim organizacijama

Sport_Veće_Rešenje Read More »

Nabavka računara

KONKURSNA DOKUMENTACIJA Na osnovu čl. 39, 53, 60, 61, Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015, u daljem tekstu: Zakon), pripremljen je dana 20.12.2019. godine, P O Z I V za dostavljanje ponuda u postupku javne nabavke dobara – Nabavka računara broj 404-49/2019 Predmetna konkursna ... Read More »

Opštinska uprava Osečina omogućila plaćanje građanima karticom

Od decembra 2019. građanima je omogućeno plaćanje karticama instaliranjem POS terminala na pisarnici Opštinske uprave Osečina. Read More »

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru: Izvođenje radova na izgradnji ulične rasvete u Osečini (Ostružanjski put, Gunjaci-Simića brdo)

javno osvetljenje

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 8, člana 57. i 116. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012), Opštinska uprava opštine Osečina, www.osecina.com objavljuje OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru U postupku javne nabavke male vrednosti izvođenje radova na izgradnji ulične rasvete u Osečini (Ostružanjski put, Gunjaci-Simića brdo), naručilac ... Read More »

16.12.2019. Sednica SO Osečina – prenos

Read More »

Scroll To Top