VESTI:
Početna / Author Archives: milan.petrovic

Author Archives: milan.petrovic

OBAVEŠTENJE: Nabavka totalnog herbicida

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 8, 57 i 116. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Opštinska uprava opštine Osečina, www.osecina.com objavljuje OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru U postupku javne nabavke nabavka totalnog herbicida za tretiranje javnih površina na teritoriji opštine Osečina, dobra – nabavka na ... Read More »

OBAVEŠTENJE: Nabavka tonera

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 8, 57 i 116. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Opštinska uprava opštine Osečina, www.osecina.com objavljuje OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru U postupku javne nabavke nabavka tonera, dobra – nabavka na koju se zakon ne primenjuje,   broj JN 404-25/2019,  naručilac ... Read More »

Merenje kvaliteta vazduha u Osečini i Peckoj

REPUBLIKA SRBIJA OPŠTINA OSEČINA Broj:404-30/2019 Dana:17.06.2019. OSEČINA PREDMET:   poziv za dostavljanje ponuda Pozivamo vas da nam, u postupku javne nabavke na koju se zakon ne primenjuje, dostavite ponudu za  merenje kvaliteta vazduha u Osečini i Peckoj. Radi praćenja kvaliteta vazduha (monitorig) na teritoriji opštine Osečina, potrebno je u Osečini i ... Read More »

Izrada Strategije turizma opštine Osečina sa akcionim planom 2019-2024

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina Broj JN: 404-27/2019 Broj odluke: 404-27/2019 Datum:14.06.2019. godine Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (”Sl. glasnik RS” br. 124/2012), načelnik Opštinske uprave Osečina   donosi ODLUKU O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE (nabavka na koju se zakon ne primenjuje) UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču Agencija za konsalting ... Read More »

Postavljanje zaštitne ograde u Karađorđevoj ulici (krak prema radio Osečini)

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina Broj JN: 404-26/2019 Broj odluke: 404-26/2019 Datum:14.06.2019. godine Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (”Sl. glasnik RS” br. 124/2012), načelnik Opštinske uprave Osečina   donosi ODLUKU O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE (nabavka na koju se zakon ne primenjuje) UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču SR Antikor, Vojislav ... Read More »

ZAHTEV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU STRUČNA PRAKSA – 2019

zahtev za stručnu praksu 2019 Read More »

Rekonstrukciji termičkog omotača i termotehničkih instalacija Narodne biblioteke Osečina-izdvojeno odeljenje u Peckoj

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 8, člana 57. i 116. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012), Opštinska uprava opštine Osečina, www.osecina.com objavljuje OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru U otvorenom postupku javne nabavke izvođenje radova na rekonstrukciji termičkog omotača i termotehničkih instalacija Narodne biblioteke Osečina-izdvojeno odeljenje u Peckoj,radovi, ... Read More »

KONKURS O DODELI PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA SUBVENCIONISANJE NABAVKE UMATIČENIH PRIPLODNIH GRLA JAGNJADI I JARADI NA TERITORIJI OPŠTINE OSEČINA U 2019. GODINI

Konkurs Jagnjad 2019 Read More »

JAVNI POZIV ZA REALIZACIJU PROGRAMA STRUČNA PRAKSA U 2019. GODINI NA PODRUČJU OPŠTINE OSEČINA

JAVNI POZIV-STRUČNA PRAKSA 2019—II krug Read More »

BIZNIS PLAN ZA DODELU SUBVENCIJA ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE ZA 2019. GODINU

OBRAZAC BIZNIS PLANA 2019 Read More »

Scroll To Top