VESTI:
Početna / Author Archives: milan.petrovic

Author Archives: milan.petrovic

Monitoring vazduha za naseljena mesta Osečina i Pecka

Sredstvima budžeta za zaštitu i unapređenje životne sredine Opštine Osečina za 2019.godinu, predviđen je monitoring vazduha za naseljena mesta Osečina i Pecka. U toku meseca avgusta praćen je kvalitet vazduha, tj. stepen zagađenosti vazduha u Osečini, a u septembru, u Peckoj. Monitoring se nastavlja u oktobru, takođe u Peckoj I ... Read More »

Zoniranje buke u naseljenim mestima Osečina i Pecka

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2), 57., 60.  Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/2012,14/2015 i 68/2015) Opštinska  uprava Osečina,www.osecina.com objavljuje POZIV za podnošenje ponude Predmet javne nabavke male vrednosti, broj JN 404-45/2019,  je zoniranje buke u naseljenim mestima Osečina i Pecka , usluge, oznaka iz opšteg ... Read More »

Prevoz učenika osnovnih škola i srednje škole na teritoriji opštine Osečina za školsku 2019/2020

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 8, člana 57. i 116. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012), Opštinska uprava opštine Osečina, www.osecina.com objavljuje OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru U otvorenom postupku javne nabavke prevoz učenika osnovnih škola i srednje škole na teritoriji opštine Osečina za školsku 2019/2020,  naručilac ... Read More »

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru: Postavljanje svetlosnih solarnih treptača

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 8, člana 57. i 116. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012), Opštinska uprava opštine Osečina, www.osecina.com objavljuje OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru U postupku javne nabavke na koju se zakon ne primenjuje, postavljanje svetlosnih solarnih treptača, dobra, naručilac je doneo odluku o dodeli ... Read More »

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru: Usluga ličnog pratioca deteta

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 8, člana 57. i 116. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012), Opštinska uprava opštine Osečina, www.osecina.com objavljuje OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru U postupku javne nabavke male vrednosti usluga ličnog pratioca deteta , usluge, oznaka iz opšteg rečnika javne nabavke 85312120-dnevne usluge ... Read More »

Prevoz učenika osnovnih škola i srednje škole na teritoriji opštine Osečina za školsku 2019/2020 godinu

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina Broj JN: 404-42/2019 Broj odluke: 404-42/2019 Datum:19.09.2019. godine Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (”Sl. glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), načelnik Opštinske uprave Osečina   donosi ODLUKU O DODELI UGOVORA U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču ”Alko turs” d.o.o. Valjevo, Unska br.6, ... Read More »

Usluga stručnog nadzora izgradnje kotlarnice na drvnu sečku u dvorištu OŠ ”Braća Nedić”

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 8, člana 57. i 116. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012), Opštinska uprava opštine Osečina, www.osecina.com objavljuje OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru U postupku javne nabavke male vrednosti usluga stručnog nadzora izgradnje kotlarnice na drvnu sečku u dvorištu OŠ ”Braća Nedić”, toplovoda ... Read More »

ŠKOLA FOTOGRAFIJE

Kancelarija za mlade opštine Osečina organizuje školu fotografije za sve zainteresovane građane Ukupno 4 radionice – 1 radionica sedmično Trajanje jedne radionice 120 minuta Potrebno je samo da posedujete telefon sa kamerom ili fotoaparat   Možete se prijaviti do 24.09.2019. godine na jedan od sledećih načina: Telefonom na broj 064 ... Read More »

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru: Nabavka sadnica za pošumnjavanje

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 8, člana 57. i 116. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012), Opštinska uprava opštine Osečina, www.osecina.com objavljuje OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru U postupku javne nabavke na koju se zakon ne primenjuje, nabavka sadnica za pošumnjavanje, dobra, naručilac je doneo odluku o ... Read More »

ODLUKU O DODELI UGOVORA: Usluga stručnog nadzora izgradnje kotlarnice na drvnu sečku u dvorištu OŠ”Braća Nedić”

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina Broj JN: 404-44/2019 Broj odluke: 404-44/2019 Datum:03.09.2019. godine Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (”Sl. glasnik RS” br. 124/2012), načelnik Opštinske uprave Osečina   donosi ODLUKU O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču Koning d.o.o. Novi Sad, Danila Kiša br.7, matični broj ... Read More »

Scroll To Top