VESTI:
Početna / Author Archives: milan.petrovic

Author Archives: milan.petrovic

PREPORUKA ŠTABA

Na osnovu člana 29. stav 1. tačka 10. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Sl. glasnik RS“ br. 87/2018) i člana 17. stava 3. Uredbe o sastavu, načinu i organizaciji rada štabova za vanredne situacije („Sl. glasnik RS“ broj 27/2020), Štab za vanredne situacije opštine Osečina ... Read More »

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru: Nabavke preventivna deratizacija

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 8, 57 i 116. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Opštinska uprava opštine Osečina, www.osecina.comobjavljujeOBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoruU postupku javne nabavke preventivna deratizacija, usluge – nabavka na koju se zakon ne primenjuje, broj JN 404-22/2020, naručilac je doneo ... Read More »

PRELIMINARNI REZULTATI IZBORA ZA ODBORNIKE SO OSEČINA

Broj birača koji su glasali van biračkog mesta  – 250 Read More »

KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA RAZVOJ PČELARSTVA NA TERITORIJI OPŠTINE OSEČINA U 2020. GODINI

Konkurs Pčelarstvo 2020 Read More »

KONKURS ZA DODELU PODSTICAJA ZA UNAPREĐENJE RURALNE EKONOMIJE- DODELU POČETNE POMOĆI ZA POKRETANJE POSLOVANJA ZA MLADE POLJOPRIVREDNIKE I RAZVOJ MALIH POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA NA TERITORIJI OPŠTINE OSEČINA U 2020. GODINI

Konkurs Mladi poljoprivrednici 2020. godina Read More »

KONKURS ZA DODELU SUBVENCIJA ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE NEZAPOSLENIM LICIMA U 2020. GODINI NA PODRUČJU OPŠTINE OSEČINA

KONKURS SAMOZAPOSLJAVANJE 2020OBRAZAC BIZNIS PLANA 2020 Read More »

JAVNI POZIV ZA REALIZACIJU PROGRAMA STRUČNA PRAKSA U 2020. GODINI NA PODRUČJU OPŠTINE OSEČINA

JAVNI POZIV-STRUČNA PRAKSA 2020zahtev za stručnu praksu 2020 Read More »

OGLAS ZA DAVANJE U U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

O G L A S ZA PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA ZA DAVANJE U U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI OSEČINA Read More »

Nabavka i postavljanje saobraćajnih znakova sa unutrašnjom led rasvetom

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina Broj JN: 404-23/2020 Broj odluke: 404-23/2020 Datum: 15.06.2020. godineNa osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (”Sl. glasnik RS” br. 124/2012), načelnik Opštinske uprave Osečina donosiODLUKU o dodeli ugovoraUGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču SR Antikor, Vojislav Adamović PR, Mala Ivanča, Kosmajska br.8, matični broj 54616945, PIB 100152154, u ... Read More »

ODLUKA O IZMENI UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI USLUGA SNABDEVANJA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

Opštinska uprava Osečina Adresa: Karađorđeva 78 Broj: 404-8/2020 Datum:11.06.2020. godine Osečina Na osnovu člana 115. stav 5. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS”, broj 124/12, 14/15 i 68/15 ), Opština Osečina, kao naručilac, donosi ODLUKU O IZMENI UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI USLUGA SNABDEVANJA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM broj 404-8/2020 od 02.04.2020. ... Read More »

Scroll To Top