VESTI:
Početna / oglasi & obaveštenja

Arhiva iz : oglasi & obaveštenja

Obaveštenje Štaba: Potvrđen prvi smrtni slučaj od Korona virusa

Na osnovu podataka dobijenih od nadležnih zdravstvenih ustanova, Štab za vanredne situacije opštine Osečina obaveštava javnost da je, na žalost, na teritoriji opštine Osečina zabeležen prvi smrtni slučaj usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2. Preminuo je muškarac iz Osečine, 1957. godište. Štab za vanredne situacije opštine Osečina još jednom apeluje ... Read More »

SAOPŠTENJE ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE

Na osnovu podataka dobijenih od nadležnih zdravstvenih ustanova, Štab za vanredne situacije opštine Osečina obaveštava javnost da su na teritoriji opštine Osečina potvrđena dva slučaja oboljevanja od Korona virusa. Oba slučaja potvrđena su u varošici Osečini, a lica su se zarazila u kontaktu sa zaraženim licem sa prebivalištem van teritorije ... Read More »

Naredbe i preporuke VANREDNO STANJE

NAREDBA BR 217-42020-17 PREPORUKA BR 217-42020-15 PREPORUKA BR 217-42020-16 Read More »

ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE: Zaključak o prestanku rada kladionica i i prilagođavanju radnog vremena poslodavaca

U skladu sa Odlukom o proglašenju vanrednog stanja Predsednika Republike, predsednika Narodne skupštine i predsednika Vlade Republike Srbije, a na osnovu člana 41. stav 4. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Sl. glasnik RS“ br. 87/2018) i člana 17. stava 3. Uredbe o sastavu i načinu ... Read More »

Štab za vanredne situacije opštine Osečina: Naredbe i preporuke

Štab za vanredne situacije opštine Osečina na sednici održanoj 16.3.2020. godine, doneo je sledeće naredbe i preporuke, kojim su preduzete mere na smanjenju rizika od širenja epidemije Korona virusa na teritoriji opštine: 1. Doneta je odluka o formiranju SOT za epidemije sa zadacima za rad. 2. Doneta je naredba o ... Read More »

OD SADA MOGUĆA PRIJAVA U VRTIĆ ELEKTRONSKI I U OPŠTINI OSEČINA

Građani Opštine Osečina od sada na potpuno elektronski i besplatan način mogu da prijave decu za upis u predškolsku ustanovu „Lane“ Osečina. Usluga eVrtić predstavlja elektronsku prijavu dece za upis u predškolske ustanove. Roditelj više ne mora da odlazi na razne šaltere prilikom prijave deteta u predškolsku ustanovu, već prijavu ... Read More »

Nacrt budžeta 2020

budzet 2020.-nacrt OBRAZLOŽENJE Pravni osnov za donošenje Odluke o budžetu opštine Osečina za 2020. godinu je član 43. Zakona o budžetskom sistemu (”Službeni glasnik RS”, br.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – ispravka, 108/2013,142/2014, 68/2015 – dr.zakon, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018 i 31/2019) i član 32. Zakona o lokalnoj ... Read More »

Materijal za sednicu Skupstine

skupština opštine

skupstina19.08.2019. Read More »

ODLUKU O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI OSEČINA

oglas Read More »

Zabrana odvijanja saobraćaja

Scan1 Read More »

Scroll To Top