ВЕСТИ:
Почетна / вести / ОБАВЕШТЕЊЕ
ОБАВЕШТЕЊЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ

ОБАВЕШТАВАЈУ се грађани општине Осечина да могу извршити увид у посебан бирачки списак националних мањина и тражити упис, брисање, измену, допуну или исправку података, на начин и по поступку утврђеном законом, а у вези предстојећих избора за чланове националних савета националних мањина, расписаних за 13. новембар 2022. године. 

 

ОПШТИНА ОСЕЧИНА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 208-1/2022-34
6. септембар 2022. године

У складу са чланом 47., 48. и 53. Закона о националим саветима националних мањина („Сл. гласник РС“, број 72/09, 20/14, 22/14 и 47/2018), Правилником о начину вођења посебног бирачког списка националне мањине број 110-00-00189/2018-27 од 06.08.2018. године (Сл. гласник РС“, број 61/18) и Одлуком о расписивању избора за чланове Националних савета националних мањина (,,Сл. гласник РС, број 100/22 ), Oпштинска управа општине Осечина издаје

ОБАВЕШТЕЊЕ

ОБАВЕШТАВАЈУ се грађани општине Осечина да могу извршити увид у посебан бирачки списак националних мањина и тражити упис, брисање, измену, допуну или исправку података, на начин и по поступку утврђеном законом, а у вези предстојећих избора за чланове националних савета националних мањина, расписаних за 13. новембар 2022. године.

 

Упис у посебан бирачки списак врши се искључиво на лични захев припадника националне мањине, уз испуњавање општих услова за стицање активног бирачког права, односно, да је подносилац захтева уписан у Јединствени бирачки списак. Захтев за упис у посебан бирачки списак припадник националне мањине подноси се Општинској управи општине Осечина, у писаној форми, на прописаном обрасцу и својеручно га потписује. Подносиоци захтева дужни су да са собом носе личну карту.

Део посебног бирачког списка који се води за општину Осечина, изложен је у згради Општинске управе Осечина, Карађорђева бр. 114, 2. спрат, канцеларија бр 23Непосредни увид у део посебног бирачког списка у циљу провере личних података уписаних у посебан бирачки списак, може се извршити сваког радног дана у Општинској управи Осечина, Карађорђева 114, у времену од 07,00 до 15,00 часова, канцеларија број 23, у складу са Законом који уређује заштиту података о личности. Све потребне информације у веези посебног бирачког списка могу се добити на број телефона 0648136918.

Захтеви се подносе најкасније до 28.10.2022. године у 24,00 часа када се посебан бирачки списак националних мањина закључује. Од закључења посебног бирачког списка па до 72 часа пре дана одржавања избора захтев за упис, брисање, измену, допуну, или исправку, врши министарство надлежно за вођење бирачког списка. Обавештење бирачима о дану и времену одржавања избора, са бројем и адресом бирачког места на коме бирач гласа и бројем под којим је уписан у извод из бирачког списка, биће достављено најкасније пет дана пре одржавања избора.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Младенка Ненадовић

Scroll To Top