ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДА ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА У 2018. ГОДИНИ
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДА ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА У 2018. ГОДИНИ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДА ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА У 2018. ГОДИНИ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДА ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА У 2018. ГОДИНИ

Награда Општине се додељује сваке године поводом прославе Дана општине Осечина – 16. априла за највреднија достигнућа у Општини у календарској 2017. години или за континуирани рад и укупне резултате рада у области: привреде; пољопривреде и руралног развоја; васпитно-образовног рада; стваралаштва ученика и студената; медицине и социјалне заштите; урбанизма, архитектуре и заштите животне средине; науке, иновација и проналазаштва; уметности; спорта; културе; информисања.

Специјална награда се додељује за: животно дело; хуманитарни рад; хуманост, племенитост и храброст; посебан допринос развоју и афирмацији Општине.

Награда се може доделити физичком лицу које је држављанин Републике Србије и које има или које је имало пребивалиште на територији Општине дуже од 10 година и/или правном лицу које на  територији Општине има седиште најмање 5 година, а изузетно и правном или физичком лицу које нема пребивалиште или седиште на територији Општине ако је својим радом допринело развоју или афирмацији Општине у земљи и/или иностранству.

Право предлагања кандидата за награду имају сва  правна и физичка лица.

Предлог са образложењем се подноси у писаној форми и обавезно садржи податке о делу и/или резултату и назнаку области за коју се кандидат за награду предлаже, као и податке о кандидату – за физичка лица: име, очево име и презиме, годину и место рођења, занимање, адресу и кратку радну биографију, а за правна лица: назив, седиште, делатност и пословне успехе. Уз предлог за физичка лица, потребно је приложити фотокопију документа којим се доказује идентитет тог лица.

Предлози кандидата за награде се подносе Комисији за сарадњу и друштвена признања Скупштине општине Осечина, ул. Карађорђева 114., најкасније до 21.02.2018. године.

 

У Осечини, 25.01.2018.г.                                Председник Комисије за сарадњу  и друштвена признања СО Осечина

Посл.бр: 17-1/2018                                                       Милица Драјић, с.р.

Scroll To Top