ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтеву за заштиту права извођење радова на санацији Дома здравља  у Осечини
ОБАВЕШТЕЊЕ  о поднетом захтеву за заштиту права извођење радова на санацији Дома здравља  у Осечини

ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтеву за заштиту права извођење радова на санацији Дома здравља  у Осечини

На основу члана 149. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

о поднетом захтеву за заштиту права

Наручилац: Општинска управа Осечина,

Карађорђева 78, 14253-Осечина

www.osecina.com

Врста наручиоца: орган локалне самоуправе

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Опис предмета: извођење радова на санацији Дома здравља  у Осечини, ознака из општег речника јавне набавке:  45262700 – адаптација зграда, бр.404-11/2017

Фаза поступка јавне набавке у којој је поднет захтев за заштиту права: по одлуци о додели уговора

Наручилац зауставља даље активности у поступку предметне јавне набавке до дононошења решења по захтеву за заштиту права

Scroll To Top