ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

На основу члана 55. став 1. тачка 8, 57 и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

У поступку јавне набавке набавка и постављање саобраћајних огледала непрегледних излазака (раскрсница) са општинских путева и улица на путеве IВ, IIA и IIB реда-добра – набавка на коју се закон не примењује, ознака из општег речника јавне набавке: 45233294 постављање путне саобраћајне сигнализације, број ЈН 404-27/2020, наручилац је донео одлуку о додели уговора на основу које је закључен уговор о јавној набавци, број 404-27/2020 са СР Антикор, Војислав Адамовић ПР, Сопот, Космајска бр.8, матични број 54616945, ПИБ 100152154

Процењена вредност јавне набавке износи 250.000,00 динара без ПДВ-а.

а) Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.

Наручилац је у овом поступку примио 2 понуде.

Највиша понуђена цена износи 264.000,00 динара без ПДВ-а, а најнижа износи 242.400,00 динара без ПДВ-а

Наручилац је донео Одлуку о додели уговора дана 08.07.2020. године.

Уговор са наведеним добављачем закључен је дана 16.07.2020. године.

Уговор је закључен до набавке и постављања предметних добара .

Scroll To Top