ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

На основу члана 55. став 1. тачка 8, 57 и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

У поступку јавне набавке набавка тоталног хербицида за третирање јавних површина на територији општине Осечина, добра – набавка на коју се закон не примењује, број ЈН 404-25/2020, наручилац је донео одлуку о додели уговора на основу које је закључен уговор о јавној набавци, број 404-25/2020 са “Ћира“’д.о.о. Мионица, Војводе Мишића бр. 38, матични број 07862121, ПИБ 101392983

Процењена вредност јавне набавке износи 83.333,00 динара без ПДВ-а.

а) Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.

Наручилац је у овом поступку примио 1 понуду.

Највиша понуђена цена износи 3.935,00 динара по комаду (паковање 10/1) без ПДВ-а, а најнижа износи 3.935,00 динара без ПДВ-а

Наручилац је донео Одлуку о додели уговора дана 08.07.2020 године.

Уговор са наведеним добављачем закључен је дана 16.07.2020. године.

Уговор је закључен до 31.07.2020.године .

Scroll To Top