ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

На основу члана 55. став 1. тачка 8, 57 и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

У поступку јавне набавке уређење заштитног појаса локалних путева, набавка на коју се закон не примењује, услуге, наручилац је донео одлуку о додели уговора на основу које је закључен уговор о јавној набавци:
број 404-24/2020 са понуђачем СЗР “Фер партнер“ Осечина, Цара Душана бр.32, матични број 60494592, ПИБ 104776980
Процењена вредност јавне набавке износи 480.000,00 дин.без ПДВ-а.

Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена

Наручилац је у овом поступку примио 2 понуде.
Највиша понуђена цена 3,00 дин. по м2 а најнижа понуђена цена 2,60 дин. по м2 дин.без ПДВ-а
Наручилац је донео Одлуку о додели уговора дана 08.07.2020. године.

Уговор са наведеним добављачем закључен је дана 16.07.2020. године.

Уговор је закључен до 30.09.2020.године.

Scroll To Top