ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Набавка садница за пошумњавање

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Набавка садница за пошумњавање

На основу члана 55. став 1. тачка 8, члана 57. и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

У поступку јавне набавке на коју се закон не примењује, набавка садница за пошумњавање, добра, наручилац је донео одлуку о додели уговора на основу које је  закључен уговор о јавној набавци:број 404-37/ 2019 са понуђачем Micelini д.о.о. Ваљево, матични број 06240178, ПИБ 10706240178

Процењена вредност јавне набавке износи  450.000,00 дин.без ПДВ-а.

Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена

Наручилац је у овом поступку примио 3 понуде.

Највиша понуђена цена 538.800,00 дин. а најнижа понуђена цена 449.500,00 дин. без ПДВ-а

Наручилац је донео Одлуку о додели уговора дана 13.08.2019. године.

Уговор са наведеним добављачем закључен је дана 26.08.2019. године.

Уговор је закључен до 30.09.2019.године.

Scroll To Top