ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Набавке пројектовање, набавка, испорука, монтажа опреме  и изградња котларнице на дрвну сечку у дворишту ОШ ”Браћа Недић”

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Набавке пројектовање, набавка, испорука, монтажа опреме  и изградња котларнице на дрвну сечку у дворишту ОШ ”Браћа Недић”

На основу члана 55. став 1. тачка 8, члана 57. и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

У отвореном поступку јавне набавке пројектовање, набавка, испорука, монтажа опреме  и изградња котларнице на дрвну сечку у дворишту ОШ ”Браћа Недић”, топловода и топлотних подстаница у Осечини по систему ”кључ у руке”, радови, ознака из општег речника јавне набавке:

71320000 Услуге техничког пројектовања

44621200-1 Котлови

45331110-0 Радови на инсталацији котлова

44163120-7 Цеви за даљинско грејање

45231300-8 Радови на изградњи цевовода за воду и канализацију

45231400-9 Радови на изградњи електроенергетских водова

45262700 – адаптација зграда

наручилац је донео одлуку о додели уговора на основу које је  закључен уговор о јавној набавци број 404-29/2019 са:

носиоцем посла: – Energy Construction д.о.о. Београд, Хаџи Проданова бр.23/4, матични број 21424323, ПИБ 111088857,

члановима:

  1. Термомонт д.о.о Београд, Браће Недића бр.1, матични број 07729561, ПИБ 100290037
  2. Gilles Energie-und Umwelttechnik GmbH and CoKG, Koaserbauerstrasse 16, матични број FN 317217x, ПИБ ATU64471609
  3. Teming Electrotehnology д.о.о. Ниш, Цара Душана 90, матични број 20712597, ПИБ 106952327
  4. Porta Nova д.о.о. Београд, Милоја Павловића 15А, матични број 20981083, ПИБ 108348677
  5. Саша Милосављевић ПР BP Consulting, Крушевац, Станислава Закића 35, матични број 63374385, ПИБ 108324212

Процењена вредност јавне набавке износи  131.819.346,00 дин.без ПДВ-а.

Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је економски најповољнија понуда

Наручилац је у овом поступку примио 1 понуду и рангирала је:

 

  Понуђена цена Посебан гарантни рок Техничко технолошке предности

степен корисности котла

 

укупно

 

заједничка понуда:

носилац посла :

– Energy Construction д.о.о. Београд,

чланови:

-Термомонт д.о.о Београд, -Gilles Energie-und Umwelttechnik GmbH and Cokg -Teming Electrotehnology д.о.о. Ниш,

-Porta Nova д.о.о. Београд,

-Саша Милосављевић ПР BP Consulting, Крушевац

70 20 10 100

 

Наручилац је донео Одлуку о додели уговора дана 13.08.2019. године.

Уговор са наведеним добављачем закључен је дана 23.08.2019. године.

Уговор је закључен до 31.03.2020. године.

Scroll To Top