ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / Зонирање буке у насељеним местима Осечина и Пецка

Зонирање буке у насељеним местима Осечина и Пецка

На основу члана 55. став 1. тачка 8, члана 57. и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

У поступку јавне набавке мале вредности зонирање буке у насељеним местима Осечина и Пецка, услуге, ознака из општег речника јавне набавке 90742300- услуге праћења загађења буком, наручилац је донео одлуку о додели уговора на основу које је  закључен уговор о јавној набавци:

број 404-45/ 2019 са понуђачем :  заједничка понуда: Институт за безбедност и  сигурност на раду д.о.о.  Нови Сад, Косте Рацина бр.19, матични број 08775265, ПИБ 102291652, Саобраћајни институт  ЦИП д.о.о. Београд, Немањина 6/IV, матични број 07451342, ПИБ 100003172 и Институт за испитивање  материјала а.д Београд, Савски венац, Булевар Војводе Мишића 43, матични број 07008139, ПИБ 100223617

Процењена вредност јавне набавке износи  416.000,00  дин.без ПДВ-а.

Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена

Наручилац је у овом поступку примио 1 понуду.

Највиша понуђена цена 416.000,00 дин.без ПДВ-а а најнижа понуђена цена 416.000,00 дин.без ПДВ-а

Наручилац је донео Одлуку о додели уговора дана 25.10.2019. године.

Уговор са наведеним добављачем закључен је дана 31.10.2019. године.

Уговор је закључен до 31.12.2019.године

Scroll To Top