ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / Набавка намештаја за салу Скупштине општине,

Набавка намештаја за салу Скупштине општине,

На основу члана 55. став 1. тачка 8, члана 57. и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

У поступку јавне набавке на коју се закон не примењује, набавка намештаја за салу Скупштине општине, добра, наручилац је донео одлуку о додели уговора на основу које је  закључен уговор о јавној набавци:број 404-47/ 2019 са понуђачем ГСМ 96 ПР Марко Глигорић Брезовице, Завлака, матични број 64699946, ПИБ 110168632

Процењена вредност јавне набавке износи  300.000,00 дин.без ПДВ-а.

Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена

Наручилац је у овом поступку примио 3 понуде.

Највиша понуђена цена 315.000,00 дин. а најнижа понуђена цена 279.600,00 дин. без ПДВ-а

Наручилац је донео Одлуку о додели уговора дана 24.10.2019. године.

Уговор са наведеним добављачем закључен је дана 29.10.2019. године.

Уговор је закључен до 20.11.2019.године.

Scroll To Top