ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / Финансирање или суфинансирање пројеката у култури које спроводе удружења на територији општине Осечина у 2019. години

Финансирање или суфинансирање пројеката у култури које спроводе удружења на територији општине Осечина у 2019. години

У складу са чл. 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС“ бр. 51/2009, 99/2011 – други закон и 44/2018 – други закон ), чл. 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник РС“ бр. 16/2018), чл. 3. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 105/16), чл. 65. Статута општине Осечина („Општински службени гласник“ бр. 7/08 и 6/15), Одлуке о буџету општине Осечина („Општински службени гласник“ бр. 10/2018) и Правилника о начину финансирања активности удружења на територији општине Осечина („Општински службени гласник“ бр. 11/2018), Комисија за спровођење поступка јавног конкурса за финансирање или суфинансирање пројеката у култури које спроводе удружења на територији општине Осечина у 2019. години, одржала је дана 25.04.2019. године седницу на којој је усвојила

З А П И С Н И К

Комисије за спровођење поступка јавног конкурса за финансирање или суфинансирање пројеката у култури које спроводе удружења на територији општине Осечина у 2019. години

 

Комисија у саставу:

Миодраг Станишић, председник;

Јелица Зељић, члан;

Милан Урошевић, члан;

Владимир Радивојевић, члан;

Раде Манојловић, члан.

 

Дневни ред:

  • Отварање пријава пристиглих на јавни конкурс за финансирање или суфинансирање пројеката у култури које спроводе удружења на територији општине Осечина у 2019. години;
  • Разматрање пројеката, оцењивање и расподела средстава;
  • Разно.

 

  • Комисија је утврдила да су све пријаве на јавни конкурс послате благовремено.

Пријава Центра за права Рома Колубарског округа одбија се јер прегледом поднетог пројекта Комисија је закључила да је пројекат требао бити упућен на конкурс за информисање, а не на конкурс за културу.

 

Све остале пријаве испуњавају услове конкурса и могу се узети у разматрање.

 

  • На основу разматрања пристиглих пријава на јавни конкурс Комисија је донела следећу одлуку:

 

Предлог Комисије:

Редни број Назив удружења Област Тражени износ Расположива средства Предлог Комисије
1 Удружење за културу Добривоје и Добрила Пантелић К                               У                            Л                            Т                                У                                      Р                                     А 40.000,00 900.000,00 40.000,00
2 Удружење “Котлић” 250.000,00 130.000,00
3 Удружење “Open Minded” 112.500,00 50.000,00
4 Књижевна омладина Ваљева 77.980,00 70.000,00
5 Културно уметничко друштво “Младост” Пецка 450.000,00 250.000,00
6 Културно уметничко друштво “Крушик пластика” Осечина 900.000,00 300.000,00
7 Плесни клуб РМП “Колубара” 77.000,00 60.000,00
У     К     У     П     Н     О 1.907.480,00 900.000,00 900.000,00

 

  • Није било дискусије по овој тачки дневног реда.

 

Напомена:

  • Учесници конкурса имају право приговора Општинском већу општине Осечина у року од 15 дана од дана објављивања (07.05.2019.) овог Записника на званичној интернет презентацији општине Осечина (osecina.com).

 

Миодраг Станишић                          _________________________________________

Јелица Зељић                                     _________________________________________

Милан Урошевић                              _________________________________________

Владимир Радивојевић                     _________________________________________

Раде Манојловић                               _________________________________________

Scroll To Top