VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / OGLAS – Direktor Sportskog centra
OGLAS – Direktor Sportskog centra

OGLAS – Direktor Sportskog centra

Osečina, Bolnička bb

Tel. 014/451-557

DIREKTOR

Na određeno vreme 4 godine

Izvršilac 1

USLOVI: kandidat treba da ispunjava i sledeće uslove: visoka ili viša stručna sprema i radnim iskustvom od najmanje tri godine.

Uz prijavu kandidati su dužni da podnesu:

– Overenu kopiju diplome o završenom fakultetu / višoj školi

– Uverenje o državljanstvu

– Potvrdu o radnom iskustvu

– Da nije osuđivano za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora najmawe šest meseci ili za kažnjivo delo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova

Prijave na oglas dostaviti na navedenu adresu u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa.

 

Scroll To Top