ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ОБАВЕШТЕЊA о закљученим уговорима
ОБАВЕШТЕЊA о закљученим уговорима

ОБАВЕШТЕЊA о закљученим уговорима

На основу члана 55. став 1. тачка 8, 57 и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

У поступку јавне набавке израда елабората хитних радова на регулацији реке Пецка (км 1-165-км 1+630), услуге, набавка на коју се закон не примењује, број ЈН 404-33/2017, наручилац је донео одлуку о додели уговора на основу које је закључен уговор о јавној набавци, број 404-33/2017 са ХГ “Хидро група“ д.о.о. Београд, Булевар Михаила Пупина бр.10 з/I/п.п 8, матични број 20263644, ПИБ 104887158

Уговорена вредност јавне набавке износи 310.000,00 динара без ПДВ-а.

а) Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.

Наручилац је у овом поступку примио 3 понуде.

Највиша понуђена јединична цена у износи  390.000,00 дин. без ПДВ-а, а најнижа понуђена јединична цена износи 310.000,00 дин. без ПДВ-а

Наручилац је донео Одлуку о додели уговора дана 07.12.2017. године.

Уговор са наведеним добављачем закључен је дана 15.12.2017. године.

Уговор је закључен до извршења услуге и предаје документације.

На основу члана 55. став 1. тачка 8, 57 и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

У поступку јавне набавке набавка грађевинског материјала, добра, набавка на коју се закон не примењује, број ЈН 404-32/2017, наручилац је донео одлуку о додели уговора на основу које је закључен уговор о јавној набавци, број 404-32/2017 са “Марић комерц“ д.о.о. Осечина, Браће Недић 47,  матични број 17210980, ПИБ 101598543

Уговорена вредност јавне набавке износи 316.024,00 динара без ПДВ-а.

а) Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.

Наручилац је у овом поступку примио 2 понуде.

Највиша понуђена јединична цена у износи  368.166,38 дин. без ПДВ-а, а најнижа понуђена јединична цена износи 316.024,00 дин. без ПДВ-а

Наручилац је донео Одлуку о додели уговора дана 07.12.2017. године.

Уговор са наведеним добављачем закључен је дана 19.12.2017. године.

Уговор је закључен до примопредаје добара.

На основу члана 55. став 1. тачка 8, 57 и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

У поступку јавне набавке израда израда рампе за прелазак преко насипа реке Пецка, радови, набавка на коју се закон не примењује, број ЈН 404-34/2017, наручилац је донео одлуку о додели уговора на основу које је закључен уговор о јавној набавци, број 404-34/2017 са ХГ “Хидро група“ д.о.о. Београд, Булевар Михаила Пупина бр.10 з/I/п.п 8, матични број 20263644, ПИБ 104887158

Уговорена вредност јавне набавке износи 491.000,00 динара без ПДВ-а.

а) Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.

Наручилац је у овом поступку примио 3 понуде.

Највиша понуђена јединична цена у износи  581.700,00 дин. без ПДВ-а, а најнижа понуђена јединична цена износи 491.000,00 дин. без ПДВ-а

Наручилац је донео Одлуку о додели уговора дана 07.12.2017. године.

Уговор са наведеним добављачем закључен је дана 15.12.2017. године.

Уговор је закључен до извршења радова.

Scroll To Top