ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ОБАВЕШТЕЊЕ: Набавка брзинског дисплеја,

ОБАВЕШТЕЊЕ: Набавка брзинског дисплеја,

На основу члана 55. став 1. тачка 8, 57 и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

о закљученом уговору

У поступку јавне набавке мале вредности, набавка брзинског дисплеја, добра, ознака из општег речника јавне набавке: 34923000-опрема за контролу друмског саобраћаја, број ЈН 404-18/2018, наручилац је донео одлуку о додели уговора на основу које је закључен уговор о јавној набавци, број 404-18/2018 са СР Антикор, Војислав Адамовић ПР, Сопот, Космајска бр.8, матични број 54616945, ПИБ 100152154

Уговорена вредност јавне набавке износи 247.000,00 динара без ПДВ-а.

а) Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.

Наручилац је у овом поступку примио 2 понуде.

Највиша понуђена цена у износи 282.000,00 дин. без ПДВ-а, а најнижа понуђена цена износи 247.000,00 дин. без ПДВ-а

Наручилац је донео Одлуку о додели уговора дана 03.04.2018. године.

Уговор са наведеним добављачем закључен је дана 19.04.2018. године.

Уговор је закључен до 10.05.2018.године.

Scroll To Top