ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ОБАВЕШТЕЊЕ: Одржавање хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације

ОБАВЕШТЕЊЕ: Одржавање хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације

На основу члана 55. став 1. тачка 8, 57 и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com

 објављује

 ОБАВЕШТЕЊЕ

о закљученом уговору

У поступку јавне набавке мале вредности, за јавну набавку одржавање хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације, ознака из општег речника јавне набавке: 34928470-сигнализација, број ЈН 404-17/2018, наручилац је донео одлуку о додели уговора на основу које је закључен уговор о јавној набавци, број 404-17/2018 са СЗР “Зебра“ Козличић, Бранковина, матични број 55404836, ПИБ 101499063.

 Уговорена вредност јавне набавке износи 374.560,00 динара без ПДВ-а.

 а) Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена

 Наручилац је у овом поступку примио 3 понуде.

Највиша понуђена цена у износи 432.340,00 динара, а најнижа износи 374.560,00 динара

 Наручилац је донео Одлуку о додели уговора дана 03.04.2018. године.

 Уговор са наведеним добављачем закључен је дана 26.04.2018. године.

 Уговор је закључен до 31.12.2018.године.

Scroll To Top