ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ОБАВЕШТЕЊЕ: O закљученом уговору израда нацрта Акционог плана безбедности саобраћаја на путевима општине Осечина

ОБАВЕШТЕЊЕ: O закљученом уговору израда нацрта Акционог плана безбедности саобраћаја на путевима општине Осечина

На основу члана 55. став 1. тачка 8, члана 57. и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

о закљученом уговору

У поступку јавне набавке израда нацрта Акционог плана безбедности саобраћаја на путевима општине Осечина за период 01.01.2018.-31.12.2022.године – набавка на коју се закон не примењује, наручилац је донео одлуку о додели уговора на основу које је закључен уговор о јавној набавци:

– број 404-10/ 2018 са понуђачем FLEET MANAGEMENT SYSTEMS & TECHNOLOGY d.o.o. Београд, Северни булевар бр.6, матични број 21202533, ПИБ 109563297

Уговорена вредност јавне набавке износи 480.000,00 дин.без ПДВ-а.

а) Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена

Наручилац је у овом поступку примио 2 понуде.

Највиша понуђена цена 598.000,00 дин.без ПДВ-а и најнижа понуђена цена 480.000,00 дин. без ПДВ-а

Наручилац је донео Одлуку о додели уговора дана 23.02.2018. године.

Уговор са наведеним добављачем закључен је дана 09.03.2018. године.

Уговор је закључен до примопредаје нацрта Акционог плана безбедности саобраћаја на путевима општине Осечина за период 01.01.2018.-31.12.2022.године.

Scroll To Top