ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / Набавка брзинског дисплеја
Набавка брзинског дисплеја

Набавка брзинског дисплеја

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ОСЕЧИНА
Општинска управа
Број:404-18/2018
Дана:23.03.2018.

ОСЕЧИНА

ПРЕДМЕТ: Позив за достављање понуде

Позивамо вас да нам, у поступку јавне набавке на које се закон не примењује, доставите понуду за набавку брзинског дисплеја, добра, назив и ознака из општег речника набавке: 34923000-опрема за контролу друмског саобраћаја, а према спецификацији у прилогу.

Понуде доставити у року од 10 дана по добијању позива односно до 02.04.2018. године до 12,30 часова.

Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена.

Разматрање понуда је дана 02.04.2018.године у 13,00 часова, а избор најповољније понуде извршиће се у року од 2 дана од дана разматрања понуда .

displej (pdf)

displej (docx)

 

   ОПШТИНСКА УПРАВА ОСЕЧИНА

  начелник

    Милан Урошевић

 

Scroll To Top