ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / Oдржавање хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације
Oдржавање хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације

Oдржавање хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ОСЕЧИНА
Општинска управа
Број:404-17/2018
Дана:23.03.2018

ОСЕЧИНА

ПРЕДМЕТ: Позив за достављање понуде

            Позивамо вас да нам, у поступку јавне набавке на које се закон не примењује, доставите понуду за oдржавање хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације, услуге, назив и ознака из општег речника набавке: 34928470-сигнализација, а према спецификацији у прилогу.

Понуде доставити у року од 10 дана по добијању позива односно до 02.04.2018. године до 12 часова.

Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена.

Разматрање понуда је дана 02.04.2018.године у 12,30 часова, а избор најповољније понуде извршиће се у року од 2 дана од дана разматрања понуда .

 signalizacija (docx)

signalizacija (pdf)

  ОПШТИНСКА УПРАВА ОСЕЧИНА

  начелник

    Милан Урошевић

Scroll To Top