ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / Набавка превентивна дератизација и дезинсекција
Набавка превентивна дератизација и дезинсекција

Набавка превентивна дератизација и дезинсекција

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ОСЕЧИНА
Општинска управа
Број:404-16/2018
Дана:26.03.2018.
ОСЕЧИНА

ПРЕДМЕТ: Позив за достављање понуде

            Позивамо вас да нам, у поступку јавне набавке на које се закон не примењује, доставите понуду за набавку превентивна дератизација и дезинсекција, услуге, назив и ознака из општег речника набавке: 90923000, а према спецификацији у прилогу.

Понуде доставити до 02.04.2018. године до 13,00 часова.

Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена.

Разматрање понуда је дана 02.04.2018.године у 13,30 часова, а избор најповољније понуде извршиће се у року од 2 дана од дана разматрања понуда .

   

  ОПШТИНСКА УПРАВА ОСЕЧИНА

  начелник

    Милан Урошевић

deratizacija (docx)

deratizacija (pdf)

 

Scroll To Top